W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Warszawski Uniwersytet Medyczny zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Data publikacji strony internetowej: 2021-12-03.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-17.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-17.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • niektóre pliki mają postać skanów zapisanych w formacie PDF. Pracujemy nad tym, aby wszystkie treści były docelowo poprawnie przygotowane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-02-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Anna Lisicka. Kontakt: anna.lisicka@wum.edu.pl, tel. 22 57 20 027. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Warszawski Uniwersytet Medyczny odpowiada Anna Lisicka, anna.lisicka@wum.edu.pl, tel.22 57 20 027.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać: dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna


BUDYNEK REKTORATU
(Budynek czasowo wyłączony z eksploatacji - remont !)

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
główne wejście do budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu, drzwi bezprogowe.
Dostępność korytarzy, schodów i wind:
drzwi bezprogowe umożliwiają swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich, natomiast windy z komunikatem dźwiękowym dot. numeru kondygnacji zapewniają dostęp do wszystkich pięter.
Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:
na każdej kondygnacji jest wydzielona toaleta dla osób niepełnosprawnych. 
Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich:
wjazd na parking od ulicy ks. Trojdena. Miejsca dla niepełnosprawnych są przy budynku CD.
Możliwość wstępu z psem asystującym.

BUDYNEK CENTRUM DYDAKTYCZNEGO

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
główne wejście do budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu - podjazdy dla osób poruszających się na wózkach.
Dostępność korytarzy, schodów i wind:
drzwi bezprogowe umożliwiają swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich, natomiast windy zapewniają dostęp do wszystkich pięter.
Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:
na każdej kondygnacji jest wydzielona toaleta dla osób niepełnosprawnych. 
Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich:
przed budynkiem znajduje się  6 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, które są ogólnodostępne, wjazd na parking od ulicy ks. Trojdena.
W budynku znajduje się krzesło ewakuacyjne.
Możliwość wstępu z psem asystującym.

BUDYNEK CENTRUM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
główne wejście do budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu, podjazd na chodnik dla osób poruszających się na wózku, drzwi bezprogowe.
Dostępność korytarzy, schodów i wind:
drzwi bezprogowe umożliwiają swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich, natomiast windy z komunikatem dźwiękowym dot. numeru kondygnacji zapewniają dostęp do wszystkich pięter.
Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:
na każdej kondygnacji jest wydzielona łazienka dla osób niepełnosprawnych. Na parterze i II piętrze znajdują się wydzielone, specjalnie przystosowane toalety wyposażone w urządzenia pomocnicze. Na parterze i II piętrze zainstalowano  przy ladach obsługi obniżone stanowiska. Na parterze udostępniono webkiosk z regulowaną wysokością pulpitu dla osób z niepełnosprawnością korzystających z katalogu online. Jeden z pokoi pracy indywidualnej został wyposażony na potrzeby osób z dysfunkcją narządu wzroku w powiększalnik stacjonarny, stację PC z programem udźwiękającym dla Windows, skaner z aplikacją OCR oraz klawiaturę komputerową wyposażoną w naklejki z punktami brajlowskimi 
i powiększonymi napisami.
Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich:
przy budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, które są ogólnodostępne, wjazd na parking od ulicy ks. Trojdena.
W budynku znajduje się krzesło ewakuacyjne.
Możliwość wstępu z psem asystującym.

BUDYNEK CENTRUM SPORTOWO-REHABILITACYJNEGO PRZY  UL. KS. TROJDENA 2C

Dostępność wejścia do budynku:
główne wejście do budynku dostosowane do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu.
Dostępność korytarzy, schodów i wind:
windy przystosowane do osób niepełnosprawnych (możliwość przewozu wózków inwalidzkich). W każdym miejscu, gdzie można napotkać różnice poziomów w obrębie jednej kondygnacji - możliwość przejazdu wózkiem inwalidzkim przez specjalną rampę.
Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:
na terenie obiektu znajduje się wiele pomieszczeń specjalnie przygotowanych dla osób niepełnosprawnych m.in. toalety, przebieralnie, czy szatnie. Na basenie zainstalowano specjalną windę umożliwiającą opuszczenie osoby niepełnosprawnej ruchowo bezpośrednio do wody. Ponadto w wyposażeniu centrum znajdują się specjalistyczne wózki dostosowane do kontaktu z wodą, z których można skorzystać pod prysznicem.
Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich:
7 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na parkingu naziemnym, 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych na parkingu podziemnym, wjazd od. ul. ks. Trojdena.
Możliwość wstępu z psem asystującym.

BUDYNEK CENTRUM BADAŃ PRZEDKLINICZNYCH PRZY UL. BANACHA 1B

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
główne wejście do budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu.
Dostępność korytarzy, schodów i wind:
w budynku są windy obsługujące wszystkie piętra.
Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:
toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze.
Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich:
obiekt dysponuje 3 miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych wraz z podjazdem krawężnika.
Wstęp z psem asystującym:
ze względu na prowadzone badanie do budynku obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.

BUDYNEK WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
główne wejście do budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu. Na półpiętra – dojście do wind - znajdują się podjazdy dla osób niepełnosprawnych.
Dostępność korytarzy, schodów i wind:
w budynku są duże windy obsługujące wszystkie piętra mieszczące wózek inwalidzki.
Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:
brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.
Budynek wyposażony jest w krzesło ewakuacyjne, które znajduje się przy szafie pierwszej pomocy - szatania przy wejściu do budynku.
Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich:
wyznaczone miejsca postojowe na parkingu nr 2-3
Wstęp z psem asystującym.

UNIWERSYTECKIE CENTRUM STOMATOLOGII UL. BINIECKIEGO 6

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
budynek posiada 4 wejścia w tym 3 wejścia są bezprogowe jedno z podjazdem dla wózków - (wejście do budynku po 2 schodkach) przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na każdej kondygnacji istnieje możliwość swobodnego poruszania się osób niepełnosprawnych brak progów na korytarzach.
Dostępność korytarzy, schodów i wind:
w budynku znajdują się 4 windy obsługujące wszystkie poziomy od -2 do poziomu 4. Z poziomu garażu -1 oraz -2 również możliwość wjazdu do budynku windą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.
Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:
szatnie wyposażone są w toalety i prysznice dla osób niepełnosprawnych. Poza tym na każdej kondygnacji  budynku znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych – w sumie  5 toalet.
Dostępny fotel inwalidzki Centrum Medycznego na parterze przy pomieszczeniu ochrony.
Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich:
na parkingu zarówno zewnętrznym jak i w podziemiach budynku wyznaczone są miejsca parkingowe dla inwalidów - w podziemnym są 3 miejsca postojowe, jedno na poziomie -2 i dwa miejsca na poziomie -1. Na parkingu naziemnym są łącznie 4 miejsca parkingowe  (przy budynku UCS dwa od strony ZIAM-U, jedno od strony CEPT-u oraz jedno bezpośrednio przy budynku ZIAM-u),
Możliwość wstępu z psem asystującym.

BUDYNEK PRZY UL. CIOŁKA 27 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
główne wejście do budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu. Podjazdy dla osób niepełnosprawnych.
Dostępność korytarzy, schodów i wind:
w głównym budynku dydaktycznym A jest zainstalowany dźwig osobowy do przewozu osób niepełnosprawnych. W miejscach barier architektonicznych w budynku C na zejściu z parteru do szatni i na podjeździe do części dydaktycznej zamontowane są dwie platformy do przemieszczania osób niepełnosprawnych. 
Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:
w głównym budynku dydaktycznym na każdym poziomie są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych – ilość toalet 3 (parter, I, II piętro). W budynku D obok sali gimnastycznej toalety i prysznice przystosowane dla osób niepełnosprawnych – pomieszczenia wyodrębnione z szatnią dla kobiet i mężczyzn.
Dostępne krzesło ewakuacyjne w szatni - budynek C
Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich:
1 miejsce, z możliwością  zwiększenia liczy miejsc.
Możliwość wstępu z psem asystującym.

BUDYNKI PRZY UL. LITEWSKIEJ 14/16 oraz 14 A

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
jedno z wejść do budynku głównego (Litewska 14/16), od strony podwórza, dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu, drzwi bezprogowe. Dotyczy to również wejścia do budynku 14 A.
Dostępność korytarzy, schodów i wind:
drzwi bezprogowe umożliwiają swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich, natomiast  są 2 windy z komunikatem dźwiękowym dot. numeru kondygnacji zapewniają dostęp do wszystkich pięter. Przyciski w windach i zewnętrzne (przywoławcze) posiadają oznakowania alfabetem Braille’a. 
Dotyczy  budynków Litewska 14/16 oraz 14 A, gdzie jest również winda z ww. udogodnieniami.
Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:
na każdej kondygnacji budynku głównego jest wydzielona toaleta – ilość 6 toalet dla osób niepełnosprawnych. W budynku 14 A jest jedna toaleta dla niepełnosprawnych na poziomie parteru.
Dostępne krzesło ewakuacyjne w budynku głównym przy pomieszczeniu ochrony.
Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich:
przed budynkiem, od ul. Litewskiej, znajduje się oznakowane, ogólnodostępne, miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Na terenie podwórza jest 9 miejsc parkingowych, w tym dwa bezpośrednio obok podjazdu do wejścia dla niepełnosprawnych. Brak miejsc dedykowanych (oznakowanych).
Możliwość wstępu z psem asystującym.

BUDYNEK PRZY UL. NIELUBOWICZA 5 BLOK F  (ZAKŁADY NAUKOWO-DYDAKTYCZNE WUM)

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
brak
Dostępność korytarzy, schodów i wind:
brak
Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:
brak
Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich:
brak
Wstęp z psem asystującym po schodach.

BUDYNEK PRZY UL. PAWIŃSKIEGO 3C

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
wejście do budynku wyposażone w podjazd dla wózków. 
Dostępność korytarzy, schodów i wind:
brak
Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:
na parterze toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich:
brak
Możliwość wstępu z psem asystującym.

BUDYNEK PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 81

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
wejście do budynku dostępne dla osób niepełnosprawnych. 
Dostępność korytarzy, schodów i wind:
brak
Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:
na parterze toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich:
brak
Możliwość wstępu z psem asystującym.

BUDYNEK – DOM STUDENTA NR 1 PRZY UL. BATALIONU PIĘŚĆ 9

Dostępność wejścia do budynku:
Główne wejście do budynku dostosowane do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu, drzwi bezprogowe.
Dostępność korytarzy, schodów i wind:
Drzwi bezprogowe umożliwiają swobodne poruszanie się  osób na wózkach inwalidzkich na poziomie 0, dostęp na poziom 0 z poziomu wejścia do budynku za pomocą platformy przyschodowej. Brak wind.
Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:
2 pokoje przystosowane do osób niepełnosprawnych, 1 toaleta przystosowana do osób niepełnosprawnych.
Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich:
brak.
Możliwość wstępu z psem asystującym.

BUDYNEK DOM STRUDENTA NR 2  PRZY UL. KAROLKOWEJ 84 

Dostępność wejścia do budynku:
wejście niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.
Dostępność korytarzy, schodów i wind:
brak
Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:
brak
Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich:
1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wjazd po uprzednim poinformowaniu recepcji.
Możliwość wstępu z psem asystującym.

BUDYNEK DOM STUDENTA NR 2 BIS PRZY UL. KAROLKOWEJ 84

Dostępność wejścia do budynku:
wejście do budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu, drzwi bezprogowe.
Dostępność korytarzy, schodów i wind
Drzwi bezprogowe umożliwiają swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich na poziomie 0, brak wind
Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:
na poziomie 0 jest wydzielony pokój z toaletą dla osób niepełnosprawnych. 
Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich: 
na terenie parkingu znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wjazd na teren po uprzednim poinformowaniu recepcji.

Możliwość wstępu z psem asystującym


POZOSTAŁE OBIEKTY

- Na terenie kampusu Lindleya w budynku Centrum Biostruktury znajduje się schodołaz umożliwiający pokonywanie barier architektonicznych. 

- W salach wykładowych – im. prof. A. Leśniowskiego (ul. Nowogrodzka 59); im. prof. A. Gluzińskiego (ul. Chałubińskiego 5) oraz im. prof. A. Grucy (ul. Lindleya 4) niepełnosprawny student może mieć miejsce przy katedrze wykładowcy. 
- Budynek Zakładu Medycyny Sądowej (ul. Oczki 1) oraz mieszcząca się tam sala wykładowa są w pełni przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (platforma od parteru do II piętra). Na parterze znajduje się łazienka dla osób niepełnosprawnych.
- Obiekty w Kampusie Lindleya, w których istnieje winda lub inne udogodnienia architektoniczne dla niepełnosprawnych:
Klub Medyka  (ul. Oczki 1A) -  winda + platforma, 
Aula im. prof. A. Grucy (ul.  Lindleya 4) -  winda + platforma, 
Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej (ul. E. Plater 21) – winda, bardzo stromy podjazd do budynku stanowiący duże utrudnienie dla osób niepełnosprawnych, winda nieprzystosowana dla wózków,
Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej (ul. Nowogrodzka 59) – winda + podjazd dla wózków, 
Aula im. prof. A. Leśniowskiego (ul. Nowogrodzka 59) – podjazd dla wózków, 
Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka, I Zakład Radiologii Klinicznej (ul. Chałbińskiego 5) – winda + podjazd dla wózków. 
 

 

Powiadom znajomego