W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Warszawski Uniwersytet Medyczny


Adres: ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
tel. kancelarii: (22) 57 20 902
NIP: 525-00-05-828
REGON: 000288917

e-mail: wum@wum.edu.pl
www:  www.wum.edu.pl

 

Facebook
Instagram
Linkedin
Youtube
Twitter

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ePUAP: /WUM_Warszawa/SkrytkaESP
 

Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j Dz.U.2018 poz. 1330).

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Uniwersytet powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Uniwersytet, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji Uniwersytet powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez Uniwersytet w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Warszawski Uniwersytet Medyczny może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:

  • żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych;
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny nie dysponuje żądaną informacją;
  • istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.

Uczelnia może także odmówić udzielenia informacji publicznej. Odmowa następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą podejmuje Rektor WUM.


Jak dostarczyć wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przesłać do Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za pomocą poniższego formularza lub też drogą pocztową na adres:

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
Biuro Bezpieczeństwa z dopiskiem BIP

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

* Pole wymagane


Opłaty:

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Uniwersytet ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas Uniwersytet może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku Uczelnia, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmowy udostępnienia informacji publicznej, przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Rektora WUM, który należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Wnioskodawca może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie bez skorzystania z prawa przekazania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

W przypadku bezczynności Uniwersytetu, wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych w związku przygotowywaniem odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - plik pdf 77 kb 

Tag

Powiadom znajomego