bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 27.07.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

21. Współpraca w ramach projektów


Ogłoszenie z dnia 27-07-2020 r. o naborze placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej do współpracy w ramach projektu pn. „Wdrożenie programu profilaktyki czerniaka, raka podstawnokomórkowego, raka płaskonabłonkowego i innych nowotworów skóry oraz stanów ich poprzedzających w województwie mazowieckim i łódzkim”

Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprasza placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej do współpracy w ramach projektu pn. „Wdrożenie programu profilaktyki czerniaka, raka podstawnokomórkowego, raka płaskonabłonkowego i innych nowotworów skóry oraz stanów ich poprzedzających w województwie mazowieckim i łódzkim”.

Projekt realizowany jest przez Warszawski Uniwersytet Medyczny na podstawie umowy o dofinansowanie numer POWR.05.01.00-00-001/18-00/1210/2018/735 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin nadsyłania ofert to 31-08-2020 r.

Ogłoszenie o naborze placówek POZ_plik pdf_396 Kb

Umowa współpracy_plik pdf_375 Kb

Program ABCD - samokontroli znamion - Ogólnopolski Program Profilaktyki Nowotworów
Skóry_plik pdf_1,6 M
b

Formularz ofertowy_plik pdf_61,3 Kb


Ogłoszenie o naborze placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej do współpracy w ramach projektu pn. „Wdrożenie programu profilaktyki czerniaka, raka podstawnokomórkowego, raka płaskonabłonkowego i innych nowotworów skóry oraz stanów ich poprzedzających w województwie mazowieckim i łódzkim” z dnia z dnia 02-07-2020 r.

Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprasza placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej do współpracy w ramach projektu pn. „Wdrożenie programu profilaktyki czerniaka, raka podstawnokomórkowego, raka płaskonabłonkowego i innych nowotworów skóry oraz stanów ich poprzedzających w województwie mazowieckim i łódzkim”.

Oferty należy złożyć nie później niż do 19-07-2020 r.

Projekt realizowany jest przez Warszawski Uniwersytet Medyczny na podstawie umowy o dofinansowanie numer POWR.05.01.00-00-001/18-00/1210/2018/735 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o naborze placówek POZ [ plik pdf_401 KB ]

Program ABCD - samokontroli znamion - Ogólnopolski Program Profilaktyki Nowotworów Skóry [ plik pdf_1,6 MB ]

Umowa współpracy [ plik pdf_377 KB ]

Formularz ofertowy [ plik pdf_386 KB ]

 Ogłoszenie o naborze placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej do współpracy w ramach projektu pn. „Wdrożenie programu profilaktyki czerniaka, raka podstawnokomórkowego, raka płaskonabłonkowego i innych nowotworów skóry oraz stanów ich poprzedzających w województwie mazowieckim i łódzkim”  z dnia z dnia 16-04-2020 r.

Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprasza placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej do współpracy w ramach projektu pn. „Wdrożenie programu profilaktyki czerniaka, raka podstawnokomórkowego, raka płaskonabłonkowego i innych nowotworów skóry oraz stanów ich poprzedzających w województwie mazowieckim i łódzkim”.

Oferty należy złożyć nie później niż do 31-05-2020 r.

Projekt realizowany jest przez Warszawski Uniwersytet Medyczny na podstawie umowy o dofinansowanie numer POWR.05.01.00-00-001/18-00/1210/2018/735 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o naborze placówek POZ [ plik pdf_4011 KB ]

Program ABCD - samokontroli znamion - Ogólnopolski Program Profilaktyki Nowotworów Skóry [ plik pdf_1,6 MB ]

Umowa współpracy [ plik pdf_395 KB ]

Formularz ofertowy [ plik pdf_386 KB ]


Ogłoszenie o naborze placówek POZ do współpracy w ramach projektu pn. „Wdrożenie programu profilaktyki czerniaka, raka podstawnokomórkowego, raka płaskonabłonkowego i innych nowotworów skóry oraz stanów ich poprzedzających w województwie mazowieckim i łódzkim” ( NABÓR DODATKOWY - ogłoszenie z dnia 18.12.19 zmienione 10.01.2020)

Termin składania ofert przedłużony do 14-02-2020r.

Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprasza placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej do współpracy w ramach projektu  pn. „Wdrożenie programu profilaktyki czerniaka, raka podstawnokomórkowego, raka płaskonabłonkowego i innych nowotworów skóry oraz stanów ich poprzedzających w województwie mazowieckim i łódzkim”.

Projekt realizowany jest przez Warszawski Uniwersytet Medyczny na podstawie umowy o dofinansowanie numer POWR.05.01.00-00-001/18-00/1210/2018/735 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o naborze placówek POZ [ plik pdf_397 KB ]

Program ABCD - samokontroli znamion - Ogólnopolski Program Profilaktyki Nowotworów Skóry [ plik pdf_1,6 MB ]

Umowa współpracy [ plik pdf_394 KB ]

Formularz ofertowy [ plik pdf_386 KB ]


Ogłoszenie o naborze placówek POZ do współpracy w ramach projektu „Wdrożenie programu profilaktyki czerniaka, raka podstawnokomórkowego, raka płaskonabłonkowego i innych nowotworów skóry oraz stanów ich poprzedzających w województwie mazowieckim i łódzkim"- (NABÓR ZAKOŃCZONY)


Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprasza placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej do współpracy w ramach projektu pn. „Wdrożenie programu profilaktyki czerniaka, raka podstawnokomórkowego, raka płaskonabłonkowego i innych nowotworów skóry oraz stanów ich poprzedzających w województwie mazowieckim i łódzkim”.

Projekt realizowany jest przez Warszawski Uniwersytet Medyczny na podstawie umowy o dofinansowanie numer POWR.05.01.00-00-001/18-00/1210/2018/735 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o naborze placówek POZ [ plik pdf_396 KB ]

Program ABCD - samokontroli znamion - Ogólnopolski Program Profilaktyki Nowotworów Skóry [ plik pdf_1665 KB ]

Umowa współpracy [ plik pdf_394 KB ]

Formularz ofertowy [ plik  pdf_396 KB ]Opublikował: Anna Lisicka
Publikacja dnia: 27.07.2020
Podpisał: Iwona Góras
Dokument z dnia: 27.07.2020
Dokument oglądany razy: 719