bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 16.03.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja otrzymanych dokumentów

4. Struktura organizacyjna

4.1 Regulamin Organizacyjny WUM - Regulamin - plik pdf 1 MB,
- załącznik 1 - plik pdf 190 KB  (Schemat organizacyjny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)
- załącznik 2 - plik pdf 175KB (Schemat organizacyjny jednostek podporządkowanych bezpośrednio Rektorowi)
- załącznik 3 - plik pdf 181 KB (schemat organizacyjny jednostek podporządkowanych Prorektorowi ds. Studenckich i Kształcenia)
- załącznik 4 - plik pdf 180KB (Schemat organizacyjny jednostek podporządkowanych Prorektorowi ds. Nauki i Transferu Technologii)
- załącznik 4a  - plik pdf 515 KB (Schemat organizacyjny Biblioteki Uczelnianej)
- załącznik 5 - plik pdf 175 KB (Schemat organizacyjny jednostek podporządkowanych Prorektorowi ds. Personalnych i Organizacyjnych)
- załącznik 6-   plik pdf 178KB (Schemat organizacyjny jednostek podporządkowanych Prorektorowi ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju)
- załącznik 7  - plik pdf 368 KB (Wykaz jednostek podporządkowanych Dziekanom i pozostałych jednostek wraz z danymi teleadresowymi - zostanie wprowadzony odrębnym zarządzeniem Rektora)
- załącznik 8 -  plik pdf 186 KB(Schemat organizacyjny jednostek podporządkowanych Kanclerzowi)


4.2 Jednostki wchodzące w skład struktury organizacyjnej Uczelni:

4.2.1 Jednostki organizacyjne – Wydziały:

 • Wydział Lekarski
 • Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
 • Wydział Farmaceutyczny
 • Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Wydział Medyczny

4.2.2 Jednostki organizacyjne ogólnouczelniane:

 • - Centrum Kształcenia Podyplomowego
 • - Szkoła Doktorska
 • - Uczelniane Studium Doktoranckie
 • - Centrum Doskonalenia Edukacji Medycznej
 • - Centrum Symulacji Medycznych
 • - Biuro Projektów Dydaktycznych
 • - Biuro Jakości i Innowacyjności Kształcenia
 • - Biuro CEPT
 • - Centrum Badań Przedklinicznych
 • - Centrum Transferu Technologii
 • - Centralne Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych
 • - Laboratorium Badawcze - Bank Komórek WUM
 • - Biblioteka Uczelniana
 • - Muzeum Historii Medycyny
 • - Studium Komunikacji Medycznej
 • - Studium Języków Obcych
 • - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 • - Studium Historii Medycyny
 • - Studium Medycyny Molekularnej
 • - Biuro Karier
 • - Biuro Szkoły Doktorskiej
 • - Archiwum
 • - Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne
 • - inne jednostki prowadzące działalność badawczą lub dydaktyczną, w szczególności centra, pracownie, laboratoria

4.2.3 Jednostki prowadzące działalność pomocniczą o charakterze doświadczalnym, gospodarczym lub usługowym, w ramach wydziałów:

 •   Dział Redakcji i Wydawnictw
 •   Centralne Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych
 •   Inne jednostki, typu pracownie, laboratoria

4.2.4 Jednostki organizacyjne wchodzące w skład Wydziałów: katedry, kliniki, zakłady, centra, pracownie, laboratoria.

Wykaz jednostek - plik pdf 391 KB

4.2.5 Jednostki organizacyjne prowadzące działalność administracyjną:

1) w ramach wydziałów - jako jednostki administracji wydziałowej:
a. dziekanaty,
b. oddziały dziekanatów;

2) jako jednostki administracji centralnej:
a. centra,
b. piony,
c. działy,
d. biura,
e. sekcje,
f. sekretariaty;

3) jako jednostki administracji centralnej o charakterze ogólnouczelnianym, wskazane w §101 Statutu:
a. Biuro Karier,
b. Archiwum,
c. Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne

4.2.6 Jednostki, dla których Warszawski Uniwersytet Medyczny jest podmiotem tworzącym.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (ul. Banacha 1a)
Szpital Kliniczny im. Księżnej Anny Mazowieckiej (ul. Karowa 2)
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny (ul. Sierakowskiego 13)Opublikował: Anna Lisicka
Publikacja dnia: 16.03.2020
Podpisał: Wiktor Włostowski
Dokument z dnia: 16.03.2020
Dokument oglądany razy: 13 251