bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.02.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja informacji

10. Szkoła doktorska

Nowy model kształcenia doktorantów - Szkoła Doktorska Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Decyzją JM Rektora prof. dra hab. Mirosława Wielgosia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym została utworzona Szkoła Doktorska.

ZARZĄDZENIE REKTORA NR 30 z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie: utworzenia Szkoły Doktorskiej.

Szkoła Doktorska prowadzi kształcenie doktorantów w następujących dyscyplinach:
1) nauki farmaceutyczne,
2) nauki medyczne,
3) nauki o zdrowiu.

Regulamin Szkoły Doktorskiej

UCHWAŁA SENATU NR 31 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej

UCHWAŁA SENATU NR 31 z dnia 15 kwietnia 2019 r. - załącznik (Regulamin Szkoły Doktorskiej)

UCHWAŁA SENATU NR 31 z dnia 15 kwietnia 2019 r. - załącznik nr 1 do regulaminu Szkoły Doktorskiej (Indywidualny plan badawczy obejmujący okres kształcenia w szkole doktorskiej - wzór)

UCHWAŁA SENATU NR 31 z dnia 15 kwietnia 2019 r. - załącznik nr 2 do regulaminu Szkoły Doktorskiej (Oświadczenie w przedmiocie posiadania elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z międzynarodowymi standardami ORCID (Open Researcher and Contributor ID - wzór)

UCHWAŁA SENATU NR 31 z dnia 15 kwietnia 2019 r. - załącznik nr 3 do regulaminu Szkoły Doktorskiej (Oświadczenie o dziedzinie/dyscyplinie naukowej, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska) 

UCHWAŁA SENATU NR 31 z dnia 15 kwietnia 2019 r. - załącznik nr 4 do regulaminu Szkoły Doktorskiej (oświadczenie upoważniające uczelnię do wykazania osiągnięć naukowych doktoranta na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej)

UCHWAŁA SENATU NR 31 z dnia 15 kwietnia 2019 r.- załącznik nr 5 do regulaminu Szkoły Doktorskiej (sprawozdanie śródokresowe z realizacji indywidualnego planu badawczego obejmującego okres kształcenia w szkole doktorskiej)

UCHWAŁA SENATU NR 31 z dnia 15 kwietnia 2019 r. - załącznik nr 6 do regulaminu Szkoły Doktorskiej (protokół z oceny śródokresowej z realizacji indywidualnego planu badawczego obejmującego okres kształcenia w szkole doktorskiej)


Program kształcenia

UCHWAŁA SENATU NR 35 z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej prowadzonej przez Warszawski Uniwersytet Medyczny

UCHWAŁA SENATU NR 35 z dnia 27 maja 2019 r. - załącznik (Program kształcenia w Szkole Doktorskiej prowadzonej przez Warszawski Uniwersytet Medyczny)


Zasady rekrutacji

UCHWAŁA SENATU NR 7 z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Warszawski Uniwersytet Medyczny [plik PDF 330 Kb]

UCHWAŁA SENATU NR 7 z dnia 27 stycznia 2020 r. załącznik  (Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w roku akademickim 2020/2021) [plik PDF 670 kB]

UCHWAŁA SENATU NR 7 z dnia 27 stycznia 2020 r. - załącznik nr 1 (Kwestionariusz oceny kandydata do Szkoły Doktorskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego) [plik PDF 120 kB]

UCHWAŁA SENATU NR 7 z dnia 27 stycznia 2020 r. - załącznik nr 2 (Harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego) [plik 83 kB]


Rekrutacja rozpoczyna się 1 lipca 2020 r.
Rekrutacja kończy się 15 września 2020 r.

Zapytania można też kierować pod adres mailowy: szkoladoktorska@wum.edu.pl

Strona internetowa www.szkoladoktorska.wum.edu.plOpublikował: Agnieszka Stępień
Publikacja dnia: 18.02.2020
Podpisał: Joanna Pilarska
Dokument z dnia: 18.02.2020
Dokument oglądany razy: 1 659