bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

3.1 Liczba pracowników

3.1 Liczba pracowników (stan na 31.12.2019)
• ogółem: 2884
• nauczycieli akademickich: 1789
• profesorów tytularnych: 166
• doktorów habilitowanych: 269; w tym zatrudnionych na stanowisku:
profesora uczelni: 1
adiunkta: 258
asystenta: 2
starszego wykładowcy : 7
wykładowcy: 1
• doktorów: 813; w tym zatrudnionych na stanowisku:
adiunkta: 463
asystenta: 182
starszego wykładowcy: 139
wykładowcy : 20
lektora: 8
instruktora: 1
• bez stopnia naukowego: 541; w tym zatrudnionych na stanowisku:
asystenta: 363
starszego wykładowcy: 31
wykładowcy: 137
instruktora: 5
lektora: 5Opublikował: Anna Lisicka
Publikacja dnia: 20.01.2020
Podpisał: Agata Golon
Dokument z dnia: 14.01.2020
Dokument oglądany razy: 5 105