bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 04.11.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja informacji

2. Władze

2.1 Rektor

2.1.1 Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś
ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 101
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 101, 57 20 151
faks: (22) 57 20 161
e-mail: rektor@wum.edu.pl

2.2 Prorektorzy

2.2.1 Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia
prof. dr hab. n. med. Barbara Górnicka
ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 109
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 109
faks: (22) 57 20 168
e-mail: barbara.gornicka@wum.edu.pl

2.2.2 Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii
prof. dr hab. n. farm. Jadwiga Turło
ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 106
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 106
faks: (22) 57 20 166
e-mail: jadwiga.turlo@wum.edu.pl

2.2.3 Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji
prof. dr hab. n. med. Wojciech Braksator
ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 106
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 106
faks: (22) 57 20 166
e-mail: wojciech.braksator@wum.edu.pl

2.2.4 Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych
prof. dr hab. n.med. Piotr Małkowski
ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 109
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 104
faks: (22) 57 20 168
e-mail:piotr.malkowski@wum.edu.pl

2.2.5 Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju
prof. dr hab. n.med. Lidia Rudnicka
ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 109 (sekretariat)
02-091 Warszawa
tel.: (22) 59 91 104
faks: (22) 56 91 957
e-mail: lidia.rudnicka@wum.edu.pl

2.3 Senat
skład senatu bieżącej kadencji -179 kb

2.3.1   Kanclerz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
mgr Małgorzata Rejnik
ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 301
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 355
faks: (22) 57 20 361
e-mail: malgorzata.rejnik@wum.edu.pl

2.4 Zastępcy Kanclerza

2.4.1   Zastępca Kanclerza
mgr  inż. Stanisław Pitucha

ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 301
tel. (22) 57 20 301
faks: (22) 57 20 361
e-mail: stanislaw.pitucha@wum.edu.pl

2.4.2 Zastępca Kanclerza  
Kwestor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

mgr Jolanta Ilków
ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 402
tel.: (22) 57 20 402
faks: (22) 57 20 462
e-mail: jolanta.ilków@wum.edu.pl

2.4.3 Zastępca Kanclerza do spraw Eksploatacji
inż. Mariusz Antoniak
ul. Żwirki i Wigury 61, p.315
02-091 Warszawa
tel: (22) 57 20 354, 315
faks: (22) 57 20 371
e-mail: mariusz.antoniak@wum.edu.pl

2.4.4 Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji
mgr inż. Wojciech Starczyński

ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 315
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 315, 808
faks: (22) 57 20 371
e-mail: wojciech.starczynski@wum.edu.pl

 Opublikował: Anna Lisicka
Publikacja dnia: 04.11.2019
Podpisał: Agnieszka Stępień
Dokument z dnia: 26.07.2018
Dokument oglądany razy: 12 164