bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.10.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja informacji

19. Publiczna prezentacja projektu w ramach PO Polska Cyfrowa

Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu pod tytułem „Zintegrowany System Zarządzania Grupą Szpitali w celu podniesienia jakości, dostępności i kompleksowości udzielanych świadczeń, zapewnienia konkurencyjności szpitali publicznych oraz poprawy efektywności ekonomicznej szpitali klinicznych”.

Prezentacja odbędzie się  24 września 2019 roku o godz. 10.00 w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym WUM, ul. Żwirki i Wigury 63 w Warszawie (sala nr 119, I piętro).

Projekt będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach naboru do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 (PO PC), II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”, działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2019 r. roku (piątek) na adres e-mail: awn@wum.edu.pl  W treści zgłoszenia należy podać: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz nazwę reprezentowanej instytucji.
W temacie wiadomości należy wpisać: „PREZENTACJA PROJEKTU INFORMATYCZNEGO”.

Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału na adres e-mail podany w zgłoszeniu. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Informujemy, że przebieg prezentacji będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Przesłane w zgłoszeniu dane przetwarzane są wyłącznie w celu przekazywania informacji o organizowanej publicznej prezentacji założeń projektu „Zintegrowany System Zarządzania Grupą Szpitali w celu podniesienia jakości, dostępności i kompleksowości udzielanych świadczeń, zapewnienia konkurencyjności szpitali publicznych oraz poprawy efektywności ekonomicznej szpitali klinicznych”. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia.

Prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym:
http://www.wum.edu.pl/files/dokumenty/klauzula_informacyjna.pdf

Protokół – 149 KB
Załącznik nr 1 Prezentacja założeń projektu – 1, 08 MB
Załącznik nr 2 Lista uczestników – 72 KB

Rejstracja przebiegu prezentacji:
https://www.youtube.com/watch?v=Gq9NgDz9LMQ&feature=youtu.bePubliczna Prezentacja Projektu w ramach PO Polska Cyfrowa

Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu pod tytułem „openCARDIO - bank otwartych danych naukowych nt. diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia”.

Prezentacja odbędzie się w dniu 8 października 2019 roku o godz. 10.00 w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym WUM, ul. Żwirki i Wigury 63 w Warszawie (sala nr 128, I piętro).

Projekt będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach naboru do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 (PO PC), II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)” w ramach naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 października 2019 r. roku (piątek) na adres e-mail: awn@wum.edu.pl
W treści zgłoszenia należy podać: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz nazwę reprezentowanej instytucji. W temacie wiadomości należy wpisać: „PREZENTACJA PROJEKTU INFORMATYCZNEGO”.

Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.
Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału na adres e-mail podany w zgłoszeniu. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Informujemy, że przebieg prezentacji będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Przesłane w zgłoszeniu dane przetwarzane są wyłącznie w celu przekazywania informacji
o organizowanej publicznej prezentacji założeń projektu „openCARDIO - bank otwartych danych naukowych nt. diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia”. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia.


Prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym http://www.wum.edu.pl/files/dokumenty/klauzula_informacyjna.pdf

Protokół - 1.91 MB
Załącznik nr 1 - Prezentacja Załozeń Projektu 857 KB
Załacznik nr 2 - lista uczestników 55 KBOpublikował: Anna Lisicka
Publikacja dnia: 17.10.2019
Podpisał: Anetta Pszczołowska
Dokument z dnia: 23.09.2019
Dokument oglądany razy: 1 507