bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 16.10.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja informacji

4. Struktura organizacyjna

4.1 Regulamin Organizacyjny WUM - Regulamin,
- załącznik 1 (Schemat organizacyjny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)
- załącznik 2 (Schemat organizacyjny jednostek podporządkowanych bezpośrednio Rektorowi)
- załącznik 3 (schemat organizacyjny jednostek podporządkowanych Prorektorowi ds. Studenckich i Kształcenia)
- załącznik 4 (Schemat organizacyjny jednostek podporządkowanych Prorektorowi ds. Nauki i Transferu Technologii)
- załącznik 4a (Schemat organizacyjny Biblioteki Uczelnianej)
- załącznik 5 (Schemat organizacyjny jednostek podporządkowanych Prorektorowi ds. Personalnych i Organizacyjnych)
- załącznik 6 (Schemat organizacyjny jednostek podporządkowanych Prorektorowi ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju)
- załącznik 7 (Wykaz jednostek podporządkowanych Dziekanom i pozostałych jednostek wraz z danymi teleadresowymi - zostanie wprowadzony odrębnym zarządzeniem Rektora)
- załącznik 8 (Schemat organizacyjny jednostek podporządkowanych Kanclerzowi)
- załącznik 9 (Schemat organizacyjny jednostek podporządkowanych Kwestorowi)

4.2 Jednostki wchodzące w skład struktury organizacyjnej Uczelni:

4.2.1 Jednostki organizacyjne – Wydziały:

 • Wydział Lekarski
 • Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
 • Wydział Farmaceutyczny
 • Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Wydział Medyczny

4.2.2 Jednostki organizacyjne ogólnouczelniane:

 •  Centrum Kształcenia Podyplomowego
 •  Szkoła Doktorska
 •  Uczelniane Studium Doktoranckie
 •  Centrum Doskonalenia Edukacji Medycznej
 •  Centrum Symulacji Medycznych
 •  Centrum Badań Przedklinicznych
 •  Centrum Transferu Technologii
 •  Laboratorium Badawcze - Bank Komórek WUM
 •  Biblioteka Uczelniana
 •  Muzeum Historii Medycyny
 •  Studium Komunikacji Medycznej
 •  Studium Języków Obcych
 •  Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 •  inne jednostki prowadzące działalność badawczą lub dydaktyczną, w szczególności centra, pracownie, laboratoria

4.2.3 Jednostki prowadzące działalność pomocniczą o charakterze doświadczalnym, gospodarczym lub usługowym, w ramach wydziałów:

 •   Dział Redakcji i Wydawnictw
 •   Centralne Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych
 •   Inne jednostki, typu pracownie, laboratoria

4.2.4 Jednostki organizacyjne wchodzące w skład Wydziałów: katedry, kliniki, zakłady, centra, pracownie, laboratoria.

4.2.5 Jednostki organizacyjne prowadzące działalność administracyjną:

1) w ramach wydziałów - jako jednostki administracji wydziałowej:
a. dziekanaty,
b. oddziały dziekanatów;

2) jako jednostki administracji centralnej:
a. centra,
b. piony,
c. działy,
d. biura,
e. sekcje,
f. sekretariaty;

3) jako jednostki administracji centralnej o charakterze ogólnouczelnianym, wskazane w §101 Statutu:
a. Biuro Karier,
b. Archiwum,
c. Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne

4.2.6 Jednostki, dla których Warszawski Uniwersytet Medyczny jest podmiotem tworzącym.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (ul. Banacha 1a)
Szpital Kliniczny im. Księżnej Anny Mazowieckiej (ul. Karowa 2)
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny (ul. Sierakowskiego 13)Opublikował: Anna Lisicka
Publikacja dnia: 16.10.2019
Podpisał: Wiktor Włostowski
Dokument z dnia: 14.10.2019
Dokument oglądany razy: 12 437