bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 11.09.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja informacji

18. Publiczna prezentacja projektu w ramach PO Polska Cyfrowa

Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu pod tytułem „Zintegrowany System Zarządzania Grupą Szpitali w celu podniesienia jakości, dostępności i kompleksowości udzielanych świadczeń, zapewnienia konkurencyjności szpitali publicznych oraz poprawy efektywności ekonomicznej szpitali klinicznych”.

Prezentacja odbędzie się  24 września 2019 roku o godz. 10.00 w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym WUM, ul. Żwirki i Wigury 63 w Warszawie (sala nr 119, I piętro).

Projekt będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach naboru do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 (PO PC), II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”, działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2019 r. roku (piątek) na adres e-mail: awn@wum.edu.pl  W treści zgłoszenia należy podać: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz nazwę reprezentowanej instytucji.
W temacie wiadomości należy wpisać: „PREZENTACJA PROJEKTU INFORMATYCZNEGO”.

Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału na adres e-mail podany w zgłoszeniu. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Informujemy, że przebieg prezentacji będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Przesłane w zgłoszeniu dane przetwarzane są wyłącznie w celu przekazywania informacji o organizowanej publicznej prezentacji założeń projektu „Zintegrowany System Zarządzania Grupą Szpitali w celu podniesienia jakości, dostępności i kompleksowości udzielanych świadczeń, zapewnienia konkurencyjności szpitali publicznych oraz poprawy efektywności ekonomicznej szpitali klinicznych”. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia.

Prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym:
https://rodo.wum.edu.pl/sites/rodo.wum.edu.pl/files/klauzula_informacyjna_ogolna_wzor.pdfProtokół z publicznej prezentacji założeń projektu: „Zintegrowany System Zarządzania Grupą Szpitali w celu podniesienia jakości, dostępności i kompleksowości udzielanych świadczeń, zapewnienia konkurencyjności szpitali publicznych oraz poprawy efektywności ekonomicznej szpitali klinicznych”

23 października 2018 r. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się publiczna prezentacja założeń projektu „Zintegrowany System Zarządzania Grupą Szpitali w celu podniesienia jakości, dostępności i kompleksowości udzielanych świadczeń, zapewnienia konkurencyjności szpitali publicznych oraz poprawy efektywności ekonomicznej szpitali klinicznych”. Poniżej protokół wraz z prezentacją (Załącznik nr 1) i listą obecności (Załącznik nr 2).

Protokół - plik pdf 374 KB

Załącznik nr 1, prezentacja
- plik pdf 1,14 MB

Załącznik nr 2, lista obecności -  plik pdf138 KBOpublikował: Anna Lisicka
Publikacja dnia: 11.09.2019
Podpisał: Ewa Debudaj
Dokument z dnia: 10.09.2019
Dokument oglądany razy: 945