bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 19.07.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Uzupełnienie informacji

4. Struktura organizacyjna

4.1 Regulamin Organizacyjny WUM - Regulamin,
- załącznik 1 (Schemat organizacyjny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)
- załącznik 2 (Schemat organizacyjny jednostek podporządkowanych bezpośrednio Rektorowi)
- załącznik 3 (schemat organizacyjny jednostek podporządkowanych Prorektorowi ds. Studenckich i Kształcenia)
- załącznik 4 (Schemat organizacyjny jednostek podporządkowanych Prorektorowi ds. Nauki i Transferu Technologii)
- załącznik 4a (Schemat organizacyjny Biblioteki Uczelnianej)
- załącznik 5 (Schemat organizacyjny jednostek podporządkowanych Prorektorowi ds. Personalnych i Organizacyjnych)
- załącznik 6 (Schemat organizacyjny jednostek podporządkowanych Prorektorowi ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju)
- załącznik 7 (Wykaz jednostek podporządkowanych Dziekanom i pozostałych jednostek wraz z danymi teleadresowymi - zostanie wprowadzony odrębnym zarządzeniem Rektora)
- załącznik 8 (Schemat organizacyjny jednostek podporządkowanych Kanclerzowi)
- załącznik 9 (Schemat organizacyjny jednostek podporządkowanych Kwestorowi)

4.2 Jednostki wchodzące w skład struktury organizacyjnej Uczelni:

4.2.1 Jednostki organizacyjne – Wydziały:

 • Wydział Lekarski
 • Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
 • Wydział Farmaceutyczny
 • Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Wydział Medyczny

4.2.2 Jednostki organizacyjne ogólnouczelniane:

 •  Centrum Kształcenia Podyplomowego
 •  Szkoła Doktorska
 •  Uczelniane Studium Doktoranckie
 •  Centrum Doskonalenia Edukacji Medycznej
 •  Centrum Symulacji Medycznych
 •  Centrum Badań Przedklinicznych
 •  Centrum Transferu Technologii
 •  Laboratorium Badawcze - Bank Komórek WUM
 •  Biblioteka Uczelniana
 •  Muzeum Historii Medycyny
 •  Studium Komunikacji Medycznej
 •  Studium Humanistycznych Podstaw Nauk Medycznych
 •  Studium Języków Obcych
 •  Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 •  inne jednostki prowadzące działalność badawczą lub dydaktyczną, w szczególności centra, pracownie, laboratoria

4.2.3 Jednostki prowadzące działalność pomocniczą o charakterze doświadczalnym, gospodarczym lub usługowym, w ramach wydziałów:

 •   Dział Redakcji i Wydawnictw
 •   Centralne Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych
 •   Inne jednostki, typu pracownie, laboratoria

4.2.4 Jednostki organizacyjne wchodzące w skład Wydziałów: katedry, kliniki, zakłady, centra, pracownie, laboratoria.

4.2.5 Jednostki organizacyjne prowadzące działalność administracyjną:

1) w ramach wydziałów - jako jednostki administracji wydziałowej:
a. dziekanaty,
b. oddziały dziekanatów;

2) jako jednostki administracji centralnej:
a. centra,
b. piony,
c. działy,
d. biura,
e. sekcje,
f. sekretariaty;

3) jako jednostki administracji centralnej o charakterze ogólnouczelnianym, wskazane w §101 Statutu:
a. Biuro Karier,
b. Archiwum,
c. Centrum Sportowo-RehabilitacyjneOpublikował: Anna Lisicka
Publikacja dnia: 19.07.2019
Podpisał: Wiktor Włostowski
Dokument z dnia: 19.07.2019
Dokument oglądany razy: 12 252