bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.08.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja informacji

4. Struktura organizacyjna

4.1 Regulamin Organizacyjny WUM - Regulamin - plik pdf 2,85 MB,  zał. 1 - plik pdf 24,3 KB, zał. 2 - plik pdf 18,3 KB; zał.3 -plik pdf 23 KB , zał. 4 -  plik pdf 18, 3 KB,  - zał.5 - plik pdf 15,6 KB, zał.6 - pdf 376 KB

4.2 Jednostki wchodzące w skład struktury organizacyjnej Uczelni:

4.2.1 Podstawowe jednostki organizacyjne - Wydziały.-

 • I Wydział Lekarski
 • II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim i Oddziałem Fizjoterapii
 • Wydział Lekarsko-Dentystyczny
 • Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
 • Wydział Nauki o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa,Oddziałem Zdrowia Publicznego i Oddziałem Dietetyki

4.2.2 Jednostki ogólnouczelniane, w tym jednostki zwane studiami (studium).

 • Centrum Kształcenia Podyplomowego
 • Studium Medycyny Katastrof
 • Studium Języków Obcych
 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Studium Historii Medycyny
 • Międzynarodowe Centrum Epigenetyki Wieku Podeszłego (EDEN)
 • Uczelniane Centrum Zdrowia Środowiskowego (UCZŚ)
 • Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Centrum Transferu Technologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Biuro CePT
 • Centrum Badań Przedklinicznych WUM
 • Centralne Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych
 • Laboratorium Badawcze - Bank Komórek WUM

4.2.3 Jednostki organizacyjne Wydziałów: instytuty, katedry, kliniki, zakłady, zespoły badawcze i dydaktyczne - wykaz jednostek wydziałowych - plik pdf 4,31 MB.

4.2.4 Jednostki systemu biblioteczno-informacyjnego - schemat systemu biblioteczno-informacyjnego- plik pdf 15, 9 KB

4.2.5 Jednostki, dla których Warszawski Uniwersytet Medyczny jest organem założycielskim.

 • Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny (ul. Banacha 1a)
 • Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus (ul. Lindleya 4)
 • Szpital Kliniczny im. Księżnej Anny Mazowieckiej (ul. Karowa 2)
 • Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny (ul. Żwirki i Wigury 63a)
 • Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny (ul. Sierakowskiego 13)

4.2.6 Jednostki organizacyjne administracji: 
schemat organizacyjny jednostek administracyjnych podległych Rektorowi i Prorektorom - plik pdf  23 KB

schemat organizacyjny jednostek administracyjnych podległych Kanclerzowi
- plik pdf 18.3 KBOpublikował: Anna Lisicka
Publikacja dnia: 20.08.2018
Podpisał: Wiktor Włostowski
Dokument z dnia: 20.08.2018
Dokument oglądany razy: 10 268