bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

3. Uniwersytet w liczbach

Aby poznać dane dotyczące poniższych podpunktów, należy wybrać odpowiednią pozycję z menu po lewej stronie.

3.1 Liczba pracowników

3.2 Liczba studentów

3.3 Liczba doktorantów

3.4 Liczba słuchaczy studiów podyplomowych

3.5 Liczba prowadzonych kierunków i specjalności

3.6 Majątek Warszawskiego Uniwersytetu MedycznegoOpublikował: Anna Lisicka
Publikacja dnia: 19.12.2017
Podpisał: Anna Lisicka
Dokument z dnia: 09.12.2009
Dokument oglądany razy: 11 152