bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.02.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: AKTUALIZACJA

4. Struktura organizacyjna

4.1 Regulamin Organizacyjny WUM - Regulamin zał. 1, zał. 2, zał.3, zał. 4, zał.5, zał.6

4.2 Jednostki wchodzące w skład struktury organizacyjnej Uczelni:

4.2.1 Podstawowe jednostki organizacyjne - Wydziały.

 • I Wydział Lekarski
 • II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim i Oddziałem Fizjoterapii
 • Wydział Lekarsko-Dentystyczny
 • Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
 • Wydział Nauki o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa,Oddziałem Zdrowia Publicznego i Oddziałem Dietetyki

4.2.2 Jednostki ogólnouczelniane, w tym jednostki zwane studiami (studium).

 • Centrum Kształcenia Podyplomowego
 • Studium Medycyny Katastrof
 • Studium Języków Obcych
 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Studium Historii Medycyny
 • Międzynarodowe Centrum Epigenetyki Wieku Podeszłego (EDEN)
 • Uczelniane Centrum Zdrowia Środowiskowego (UCZŚ)
 • Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Centrum Transferu Technologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Biuro CePT
 • Centrum Badań Przedklinicznych WUM
 • Centralne Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych
 • Laboratorium Badawcze - Bank Komórek WUM

4.2.3 Jednostki organizacyjne Wydziałów: instytuty, katedry, kliniki, zakłady, zespoły badawcze i dydaktyczne - wykaz jednostek wydziałowych.

4.2.4 Jednostki systemu biblioteczno-informacyjnego - schemat systemu biblioteczno-informacyjnego

4.2.5 Jednostki, dla których Warszawski Uniwersytet Medyczny jest organem założycielskim.

 • Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny (ul. Banacha 1a)
 • Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus (ul. Lindleya 4)
 • Szpital Kliniczny im. Księżnej Anny Mazowieckiej (ul. Karowa 2)
 • Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny (ul. Żwirki i Wigury 63a)
 • Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny (ul. Sierakowskiego 13)

4.2.6 Jednostki organizacyjne administracji: 
schemat organizacyjny jednostek administracyjnych podległych Rektorowi i Prorektorom
schemat organizacyjny jednostek administracyjnych podległych KanclerzowiOpublikował: Agnieszka Stępień
Publikacja dnia: 13.02.2017
Podpisał: Wiktor Włostowski
Dokument z dnia: 13.02.2017
Dokument oglądany razy: 8 431