bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 05.09.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

2. Władze

2.1 Rektor

2.1.1 Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś
ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 101
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 101, 57 20 151
faks: (22) 57 20 161
e-mail: rektor@wum.edu.pl

2.2 Prorektorzy

2.2.1 Prorektor do spraw Dydaktyczno-Wychowawczych
prof. dr hab. n. med. Barbara Górnicka
ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 109
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 109
faks: (22) 57 20 168
e-mail: barbara.gornicka@wum.edu.pl

2.2.2 Prorektor do spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą
dr hab. n. med. Jadwiga Turło
ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 106
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 106
faks: (22) 57 20 166
e-mail: jadwiga.turlo@wum.edu.pl

2.2.3 Prorektor do spraw Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem
dr hab. n. med. Wojciech Braksator
ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 106
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 106
faks: (22) 57 20 166
e-mail: wojciech.braksator@wum.edu.pl

2.2.4 Prorektor do spraw Kadr
prof. dr hab. n. med. Andrzej Deptała
ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 109
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 109
faks: (22) 57 20 168
e-mail: andrzej.deptala@wum.edu.pl

2.3 Senat
– załącznik (skład bieżącej kadencji )

2.3.1  Kanclerz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
mgr Małgorzata Rejnik
ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 301
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 355
faks: (22) 57 20 361
e-mail:  malgorzata.rejnik@wum.edu.pl

2.4 Zastępcy Kanclerza

2.4.1  Zastępca Kanclerza
mgr Dorota Gawrońska-Wójcik

ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 301
tel. (22) 57 20 355
faks: (22) 57 20 361
e-mail: dorota.gawronska-wojcik@wum.edu.pl

2.4.2 Zastępca Kanclerza  
  Kwestor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

mgr Jolanta Ilków
ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 402
tel.: (22) 57 20 402
faks: (22) 57 20 462
e-mail: jolanta.ilków@wum.edu.pl

2.4.3 Zastępca Kanclerza do spraw Eksploatacji
mgr Jan Matłachowski
ul. Żwirki i Wigury 61, p.315
02-091 Warszawa
tel: (22) 57 20 354, 315
faks: (22) 57 20 371
e-mail: jan.matlachowski@wum.edu.pl

2.4.4 Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji
mgr inż. Wojciech Starczyński

ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 315
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 315, 808
faks: (22) 57 20 371
e-mail: wojciech.starczynski@wum.edu.pl

2.4.5 Główny Energetyk
mgr inż. Krzysztof Turek
ul. Żwirki i Wigury 81, ZIAM pokój 73
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 657
e-mail : krzysztof.turek@wum.edu.plOpublikował: Agnieszka Stępień
Publikacja dnia: 05.09.2016
Podpisał: Agnieszka Stępień
Dokument z dnia: 01.10.2012
Dokument oglądany razy: 7 428