bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 26.02.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

2. Władze

2.1 Rektor

2.1.1 Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk
ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 101
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 101, 57 20 151
faks: (22) 57 20 161
e-mail: rektor@wum.edu.pl

2.2 Prorektorzy

2.2.1 Prorektor do spraw Dydaktyczno-Wychowawczych
prof. dr hab. n. med. Marek Kulus
ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 109
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 109
faks: (22) 57 20 168
e-mail: marek.kulus@wum.edu.pl

2.2.2 Prorektor do spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą
prof. dr hab. n. med. Sławomir Majewski
ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 106
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 106
faks: (22) 57 20 166
e-mail: slawomir.majewski@wum.edu.pl

2.2.3 Prorektor do spraw Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem
prof. dr hab. n. med. Sławomir Nazarewski
ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 106
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 106
faks: (22) 57 20 166
e-mail: slawomir.nazarewski@wum.edu.pl

2.2.4 Prorektor do spraw Kadr
prof. dr hab. n. med. Renata Górska
ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 109
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 109
faks: (22) 57 20 168
e-mail: renata.gorska@wum.edu.pl

2.3 Senat
załącznik (skład Senatu)

2.3.1 p.o. Kanclerz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
mgr Małgorzata Rejnik
ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 301
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 355
faks: (22) 57 20 361
e-mail:  malgorzata.rejnik@wum.edu.pl

2.4 Zastępcy Kanclerza

2.4.1 Zastępca Kanclerza  
p.o. Kwestor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

mgr Jolanta Ilków
ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 402
tel.: (22) 57 20 402
faks: (22) 57 20 462
e-mail:

2.4.2 Zastępca Kanclerza do spraw Eksploatacji
mgr Jan Matłachowski
ul. Żwirki i Wigury 61, p.315
02-091 Warszawa
tel: (22) 57 20 354, 315
faks: (22) 57 20 371
e-mail: jan.matlachowski@wum.edu.pl

2.4.3 Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji
mgr inż. Wojciech Starczyński

ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 315
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 315, 808
faks: (22) 57 20 371
e-mail: wojciech.starczynski@wum.edu.pl

2.4.4 Główny Energetyk
mgr inż. Krzysztof Turek
ul. Żwirki i Wigury 81, ZIAM pokój 73
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 657
e-mail : krzysztof.turek@wum.edu.plOpublikował: Marta Suchojad
Publikacja dnia: 26.02.2014
Podpisał: Agnieszka Stępień
Dokument z dnia: 01.10.2012
Dokument oglądany razy: 4 938