bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 04.12.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualność

4. Struktura organizacyjna

4.1 Regulamin Organizacyjny WUM - Regulamin, zał. 1, zał. 1A, zał. 2, zał.3, zał 3A, zał. 4

4.2 Jednostki wchodzące w skład struktury organizacyjnej Uczelni:

4.2.1 Podstawowe jednostki organizacyjne - Wydziały.

 • I Wydział Lekarski
 • II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim i Oddziałem Fizjoterapii
 • Wydział Lekarsko-Dentystyczny
 • Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
 • Wydział Nauki o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa,Oddziałem Zdrowia Publicznego i Oddziałem Dietetyki

4.2.2 Jednostki ogólnouczelniane, w tym jednostki zwane studiami (studium).

 • Centrum Kształcenia Podyplomowego
 • Studium Medycyny Katastrof
 • Studium Języków Obcych
 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 
 • Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT)
 • Międzynarodowe Centrum Epigenetyki Wieku Podeszłego (EDEN)
 • Uczelniane Centrum Zdrowia Środowiskowego (UCZŚ)
 • Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

4.2.3 Jednostki organizacyjne Wydziałów: instytuty, katedry, kliniki, zakłady, zespoły badawcze i dydaktyczne - wykaz jednostek wydziałowych.

4.2.4 Jednostki systemu biblioteczno-informacyjnego - schemat systemu biblioteczno-informacyjnego

4.2.5 Jednostki, dla których Warszawski Uniwersytet Medyczny jest organem założycielskim.

 • Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny (ul. Banacha 1a)
 • Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus (ul. Lindleya 4)
 • Szpital Kliniczny im. Księżnej Anny Mazowieckiej (ul. Karowa 2)
 • Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny (ul. Marszałkowska 24, ul. Działdowska 1/3)
 • Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny (ul. Sierakowskiego 13)

4.2.6 Jednostki organizacyjne administracji - schemat organizacyjny administracjiOpublikował: Marta Suchojad
Publikacja dnia: 04.12.2013
Podpisał: Wiktor Włostowski
Dokument z dnia: 02.12.2011
Dokument oglądany razy: 5 584