bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.10.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Wyjustowanie, wyrównanie, bold odpowiednich informacji w celu spójności z pozostałymi treściami

2. Władze

2.1 Rektor

2.1.1 Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk
ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 101
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 101, 57 20 151
faks: (22) 57 20 161
e-mail: rektor@wum.edu.pl

2.2 Prorektorzy

2.2.1 Prorektor do spraw Dydaktyczno-Wychowawczych
prof. dr hab. n. med. Marek Kulus
ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 109
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 109
faks: (22) 57 20 168
e-mail: marek.kulus@wum.edu.pl

2.2.2 Prorektor do spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą
prof. dr hab. n. med.Sławomir Majewski
ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 106
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 106
faks: (22) 57 20 166
e-mail: slawomir.majewski@wum.edu.pl

2.2.3 Prorektor do spraw Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem
dr hab. Sławomir Nazarewski
ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 106
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 106
faks: (22) 57 20 166
e-mail: slawomir.nazarewski@wum.edu.pl

2.2.4 Prorektor do spraw Kadr
prof. dr hab. n. med. Anna Kamińska
ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 109
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 109
faks: (22) 57 20 168
e-mail: anna.kaminska@wum.edu.pl

2.3 Senat
załącznik (skład Senatu)

2.3.1 Kanclerz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
mgr Małgorzata Kozłowska
ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 301
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 301
faks: (22) 57 20 361
e-mail: malgorzata.kozlowska@wum.edu.pl

2.4 Zastępcy Kanclerza

2.4.1 Zastępca Kanclerza  
Kwestor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

mgr Katarzyna Szczęśniak
ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 402
tel.: (22) 57 20 402
faks: (22) 57 20 462
e-mail: katarzyna.szczesniak@wum.edu.pl

2.4.2 Zastępca Kanclerza
mgr Małgorzata Rejnik
ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 301
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 355
faks: (22) 57 20 361
e-mail: malgorzata.rejnik@wum.edu.pl

2.4.3 p.o. Zastępcy Kanclerza do spraw Eksploatacji
inż. Ryszard Skirzyński                                                                                                                              ul. Żwirki i Wigury 81, ZIAM p.22                                                                                                          02-091 Warszawa                                                                                                                                   tel: (22) 57 20 354,315                                                                                                                       faks: (22) 57 20 371                                                                                                                                 e-mail: ryszard.skirzynski@wum.edu.pl

2.4.4 Główny Energetyk
mgr inż. Krzysztof Turek
ul. Żwirki i Wigury 81, ZIAM pokój 73
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 657
e-mail : krzysztof.turek@wum.edu.plOpublikował: Agnieszka Stępień
Publikacja dnia: 20.10.2011
Podpisał: Agnieszka Stępień
Dokument z dnia: 20.10.2011
Dokument oglądany razy: 3 011