bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 03.11.2009 z powodu:
informacje ze skasowanej strony zostały przeniesione na nową podstronę

3.1 Liczba pracowników

3.1 Liczba pracowników (stan na 31.05. 2009)

 • ogółem: 2600 (w tym 4 rezydentów)
 • nauczycieli akademickich: 1584
 • profesorów tytularnych: 132; w tym na stanowisku
  profesora zwyczajnego: 47
  profesora nadzwyczajnego: 75
  adiunkta: 10
 • doktorów habilitowanych: 136; w tym zatrudnionych na stanowisku
  profesora nadzwyczajnego: 61
  adiunkta: 72
  starszego wykładowcy: 1
  specjalisty naukowo-technicznego: 1


Opublikował: Anna Lisicka
Publikacja dnia: 27.10.2009
Podpisał: Monika Arenadaruk
Dokument z dnia: 27.10.2009
Dokument oglądany razy: 1 462
Wersja do druku