bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 26.10.2009 z powodu:
to była strona testowa

6.1 Zarządzenia Rektora

Zarządzenia Rektora z 2009 roku


Zarządzenie nr 75/2009 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 13 października 2009 r. w sprawie: rozpoczęcia realizacji projektu pn „Molecular Genomics, Transcriptomics and Bioinformatics in Cancer”, i powołania zespołu projektowego.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 74/2009 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 16 października 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie „wprowadzenia jednolitego wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym” oraz wzorów aneksów do umów, zawieranych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 73/2009 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 13 października 2009 r. w sprawie: ustanowienia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym dni wolnych od pracy w roku akademickim 2009/2010.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 72/2009 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 30 września 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Edukacji seksualnej”, „Zarządzania finansami placówek służby zdrowia”.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 71/2009 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 7 października 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 27/2009 w sprawie powołania Sądu Konkursowego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej inwestycji p.n. „Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z parkingiem wielopoziomowym”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 70/2009 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 7 października 2009 r. w sprawie: ustalenia opłaty za studia podyplomowe w zakresie „Edukacji seksualnej” oraz „Zarządzania finansami placówek służby zdrowia”.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 69/2009 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 2 października 2009 r. w sprawie: ustalenia opłat za czteroletnie niestacjonarne Studia Doktoranckie na Wydziałach Lekarskich w roku akademickim 2009/2010.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 68/2009 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
w sprawie: wprowadzenia „Procedury prowadzenia kontroli w szpitalach klinicznych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny”.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 67/2009 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 29 września 2009 r. w sprawie ogłoszenia dnia 9 października 2009 r. dniem rektorskim.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 66/2009 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 14 września 2009 r. zmieniające: Zarządzenie Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 65/2009 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 12 sierpnia 2009 r. zmieniające: Zarządzenie Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 64A/2009 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu – Zasady dotyczące własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie Nr 64/2009 z dnia 7 sierpnia 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia jednolitych wzorów umów zawieranych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, wzoru wniosku o zawarcie umowy cywilno-prawnej oraz wzoru rachunku, dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i wprowadzające tekst jednolity zarządzenia Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie wprowadzenia jednolitych wzorów umów zawieranych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, wzoru wniosku o zawarcie umowy cywilno-prawnej oraz wzoru rachunku.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 63/2009 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 3 sierpnia 2009 r. uchylające zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania nagród z Uczelnianego Funduszu Nagród”.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 60/2009 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie wysokości opłat za studia prowadzone w Oddziale Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego na rok akademicki 2009/2010
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 59/2009 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie: ustalenia limitów przyjęć na niestacjonarne Wydziałowe Studia Doktoranckie w roku akademickim 2009/2010
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 58/2009 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia limitów przyjęć na stacjonarne Wydziałowe Studia Doktoranckie w roku akademickim 2009/2010
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie Nr 57/2009 z dnia 17 lipca 2009 r.
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu kursów dokształcających”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 56/2009 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 13 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzywydziałowej Komisji ds. nadawania tytułu Doktora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 55/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r.
zmieniające zarządzenie Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 54/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie utworzenia Oddziału Dietetyki w ramach Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 53/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej w Szpitalu Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej, ul. Karowa 2, 00-315 Warszawa.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 52/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie: ustalenia opłaty za studia podyplomowe w zakresie „Seksuologii klinicznej”, „Seksuologii sądowej”, „Podyplomowych studiów medycyny ubezpieczeniowej i orzecznictwa”.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 51/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Seksuologii klinicznej”, „Seksuologii sądowej”, „Podyplomowych studiów medycyny ubezpieczeniowej i orzecznictwa”.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 50/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie utworzenia Zakładu Opieki Farmaceutycznej w ramach Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii, będącej w strukturze Wydziału Farmaceutycznego
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 49/2009 z dnia 10 czerwca 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia trybu egzekwowania należności od osób fizycznych oraz należności związanych z obrotem gospodarczym.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 48 z dnia 1 czerwca 2009 roku
w sprawie: powołania „Komisji kwalifikacyjnej dla specjalizacji w dziedzinie mikrobiologia medyczna”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 47 z dnia 1 czerwca 2009 roku
w sprawie: powołania „Komisji kwalifikacyjnej dla specjalizacji w dziedzinie laboratoryjna transfuzjologia medyczna”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 46 z dnia 1 czerwca 2009 roku
w sprawie: powołania „Komisji kwalifikacyjnej dla specjalizacji w dziedzinie laboratoryjna diagnostyka medyczna”.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 45/2009 z dnia 29 maja 2009 r.
w sprawie: wysokości opłat za studia niestacjonarne, powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, za studia i szkolenia dla cudzoziemców prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2009/2010.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 44/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r.
w sprawie użyczenia zestawu do badań metodą tomografii rezonansu magnetycznego i najmu pomieszczeń Pracowni Rezonansu Magnetycznego na rzecz Centrum Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Banacha 1a.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 43 z dnia 19 maja 2009 r.
w sprawie ustalenia procedury zawierania umów na korzystanie przez Warszawski Uniwersytet Medyczny z obcej bazy, na potrzeby naukowo-dydaktyczne
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 42/2009 z dnia 19 maja 2009 r.
w sprawie: ustalenia opłaty za studia podyplomowe w zakresie ”Zarządzania Spółką Prawa Handlowego Ochrony Zdrowia„.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 41/2009 z dnia 19 maja 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz wzorów aneksów do umów, zawieranych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 40/2009 z dnia 19 maja 2009 r.
w sprawie zmiany nazwy Kliniki Diabetologii, Patologii Noworodka i Wad Wrodzonych , będącej w strukturze I Wydziału Lekarskiego.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 39/2009 z dnia 18 maja 2009 r.
w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzania Spółką Prawa Handlowego Ochrony Zdrowia”.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 38/2009 z dnia 12 maja 2009 r.
w sprawie: określenia źródeł finansowania kosztów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w projektach i tematach planowanych do realizacji.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2009 Rektora WUM z dnia 18.05.2009
  [ pobierz plik XLS ]
 • Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2009 Rektora WUM z dnia 18.05.2009
  [ pobierz plik XLS ]
 • Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 38/2009 Rektora WUM z dnia 18.05.2009
  [ pobierz plik XLS ]

Zarządzenie nr 37/2009 z dnia 12 maja 2009 r.
w sprawie: wprowadzenia jednolitego wzoru umowy, dla zamówień publicznych, w zakresie sukcesywnych dostaw materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących / biurowych / papieru kserograficznego i wyrobów papierniczych / odczynników chemicznych / szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego / rękawic medycznych / oraz innych materiałów dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 36/2009 z dnia 8 maja 2009 r.
w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem kandydatów na studia prowadzone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2009/2010.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 35/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r.
w sprawie utworzenia w I Wydziale Lekarskim niestacjonarnych studiów doktoranckich.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 34/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r.
zmieniające zarządzenie nr 27/2009 Rektora z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Sądu Konkursowego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej inwestycji p.n. „Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z parkingiem wielopoziomowym”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 33/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Sądu Konkursowego w sprawie jednoetapowego, otwartego konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej (funkcjonalnej) inwestycji p.n. „Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z parkingiem wielopoziomowym” oraz Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej (funkcjonalnej) inwestycji p.n. „Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z parkingiem wielopoziomowym”.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załączniki do powyższego zarządzenia są do wglądu w Biurze Organizacyjno-Prawnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (budynek Rektoratu, pok. 304 na III piętrze)


Zarządzenie nr 32/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za studia niestacjonarne, powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, za studia i szkolenia dla cudzoziemców prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2008/2009.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 31/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz wzorów aneksów do umów, zawieranych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 29/2009 z dnia 9 kwietnia 2009 r.
zmieniające zarządzenie nr 27/2009 Rektora z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Sądu Konkursowego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej inwestycji p.n. „Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z parkingiem wielopoziomowym”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 28/2009 z dnia 14 kwietnia 2009 r.
w sprawie: rozpoczęcia realizacji projektu pn. „Określenie oddziaływania fagów
z preparatów terapeutycznych, oraz ich białek, na układ odpornościowy człowieka
in vitro i in vivo” na realizację wydzielonego zadania 4 projektu kluczowego „Optymalizacja charakterystyki i przygotowania preparatów fagowych do celów terapeutycznych” i powołania zespołu projektowego.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 27/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r.
w sprawie powołania Sądu Konkursowego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej inwestycji p.n. „Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z parkingiem wielopoziomowym”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 26/2009 z dnia 4 kwietnia 2009 r.
w sprawie wprowadzenia wzorów oświadczeń dla nauczycieli akademickich dotyczących wyrażenia zgody na wliczenie ich do minimum kadrowego danego kierunku i poziomu kształcenia oraz wliczenie do minimum kadrowego dotyczącego nadawania stopni i tytułów naukowych.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 25/2009 z dnia 31 marca 2009 r.
w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 41/2007 Rektora Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Komitetu sterującego projektem budowy szpitala pediatrycznego.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 24/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r.
w sprawie ustalenia opłaty dla kolejnych edycji Podyplomowych Studiów Koordynatorów Przeszczepiania Narządów
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 23/2009 z dnia 11 marca 2009 r.
w sprawie: wprowadzenia wzoru umowy najmu powierzchni, sal i auli wraz z wyposażeniem w budynku Centrum Dydaktycznego.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 22/2009 z dnia 11 marca 2009 r.
zmieniające zarządzenie nr 78/2007 z dnia 14 grudnia 2007 w sprawie: ochrony danych osobowych i baz danych przetwarzanych tradycyjnie i w systemach informatycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z późniejszymi zmianami.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 21/2009 z dnia 4 marca 2009 r.
w sprawie: wprowadzenia jednolitych wzorów umów zawieranych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, wzoru wniosku o zawarcie umowy cywilno-prawnej oraz wzoru rachunku, dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 20/2009 z dnia 2 marca 2009 r.
w sprawie wprowadzenia nowych wzorów papierów firmowych obowiązujących
w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

 • załącznik nr 1 – Wzór papieru firmowego dla Rektora, Prorektorów, Dziekanów, Prodziekanów Kanclerza i jego zastępców
  [ pobierz plik RTF ]
 • załącznik nr 2 – Wzór ogólnouczelnianego papieru jubileuszowego
  [ pobierz plik RTF ]
 • załącznik nr 3 – Wzór ogólnouczelnianego papieru firmowego dla Wydziałów, jednostek wydziałowych i międzywydziałowych oraz pozostałych jednostek organizacyjnych, z możliwością używania własnego logo
  [ pobierz plik RTF ]
 • załącznik nr 4 – Wzór ogólnouczelnianego papieru firmowego dla jednostek administracji
  [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 19/2009 z dnia 27 lutego 2009 r.
zmieniające zarządzenie Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 18/2009 z dnia 27 lutego 2009 r.
zmieniające zarządzenie Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 17/2009 z dnia 27 lutego 2009 r.
zmieniające zarządzenie Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu obowiązkowych badań lekarskich i szczepień dla kandydatów na studia oraz studentów Akademii Medycznej w Warszawie”.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 16/2009 z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie: wprowadzenia Programu rozwoju dydaktyki i badań Uczelni w oparciu o rozwijaną infrastrukturę w projekcie pt. „Budowa Centrum Dydaktyczno-Informacyjno-Bibliotecznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 15/2009 z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie: wprowadzenia Programu rozwoju dydaktyki i badań Uczelni w oparciu o rozwijaną infrastrukturę w projekcie pt. „Rozbudowa i unowocześnienie Centrum Biostruktury w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 14/2009 z dnia 23 lutego 2009 r.
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Studiów Podyplomowych w zakresie analityki medycznej.”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 13/2009 z dnia 16 lutego 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitalu Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej, ul. Karowa 2, 00-315 Warszawa.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 12/2009 z dnia 16 lutego 2009 r.
w sprawie: powołania Rektorskiej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 11/2009 z dnia 5 lutego 2009 r.
w sprawie: zasad składania, poddawania procedurze antyplagiatowej i archiwizowania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich)
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 10/2009 z dnia 4 lutego 2009 r.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kanclerza
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 8/2009 z dnia 2 lutego 2009 r.
w sprawie: rozpoczęcia realizacji projektu: „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” i powołania zespołu projektowego.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 7/2009 z dnia 2 lutego 2009 r.
w sprawie: ustalenia limitów przyjęć na stacjonarne Wydziałowe Studia Doktoranckie w roku akademickim 2009/2010
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 6/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r.
w sprawie zmiany nazwy Zakładu Anatomii Prawidłowej, będącego w strukturze
I Wydziału Lekarskiego
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 5/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na studia podyplomowe w zakresie analityki medycznej
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 4/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r.
w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz wzorów aneksów do umów, zawieranych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

 • załącznik nr 1 – wzór umowy o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]
 • załącznik nr 2 – wzór aneksu do umowy o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]
 • załącznik nr 3 – wzór umowy o warunkach odpłatności za studia w Oddziale Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego WUM
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 3/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r.
w sprawie wysokości opłat za studia prowadzone w Oddziale Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego na rok akademicki 2008/2009.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 2/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Zasad (polityki) rachunkowości
i zakładowego planu kont Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

„Załącznik nr 1 do zarządzenia jest do wglądu w Biurze Organizacyjno-Prawnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (budynek Rektoratu, pok. 304 na III piętrze)”


Zarządzenie nr 1/2009 z dnia 6 stycznia 2009 r.
w sprawie powołania Rady Bibliotecznej Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Zarządzenia Rektora z 2008 rokuOpublikował: Zuzanna Malińska
Publikacja dnia: 26.10.2009
Podpisał: Rektor WUM prof. Marek Krawczyk
Dokument z dnia: 26.10.2009
Dokument oglądany razy: 3 193
Wersja do druku