bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

7. Studenci

Uchwała rekrutacyjna:

UCHWAŁA NR 18/2021 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2022/2023 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym - plik pdf 3 mb

Uchwała nr 7/2021 SENATU WUM z dnia 22 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę nr 41/2020 w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu prowadzenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym - plik pdf 639 kb


• Uchwała nr 41/2020 Senatu z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie: ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu prowadzenia rekrutacji na pierwszym rok studiów w roku akademickim 2021/2022 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym - plik pdf 170 kb

Załącznik do Uchwały 41/2020 r. z dn. 29 czerwca 2020 r. (plik pdf 213 kb Kb)
Załącznik nr 1 do Uchwały 41/2020 r. z dn. 29 czerwca 2020 r. (plik pdf 118 kb)
Załącznik nr 2 do Uchwały 41/2020 r. z dn. 29 czerwca 2020 r. (plik pdf 193 kb)
Załącznik nr 3 do Uchwały 41/2020 r. z dn. 29 czerwca 2020 r. (plik pdf 266 kb)
Załącznik nr 4 do Uchwały 41/2020 r. z dn. 29 czerwca 2020 r. (plik pdf 380 kb )
Załącznik nr 5 do Uchwały 41/2020 r. z dn. 29 czerwca 2020 r. (plik pdf 172 kb )
Załącznik nr 6 do Uchwały 41/2020 r. z dn. 29 czerwca 2020 r (plik pdf 198 kb)
Załącznik nr 7 do Uchwały 41/2020 r. z dn. 29 czerwca 2020 r (plik pdf 191 kb)
Załącznik nr 8 do Uchwały 41/2020 r. z dn. 29 czerwca 2020 r. (plik pdf 192 kb)
Załącznik nr 9 do Uchwały 41/2020 r. z dn. 29 czerwca 2020 r. (plik pdf 195 kb)
Załącznik nr 10 do Uchwały 41/2020 r. z dn. 29 czerwca 2020 r. (plik pdf 196kb)
Załącznik nr 11 do Uchwały 41/2020 r. z dn. 29 czerwca 2020 r. (plik pdf 196)
Załącznik nr 12 do Uchwały 41/2020 r. z dn. 29 czerwca 2020 r (plik pdf 202 kb)
Załącznik nr 13 do Uchwały 41/2020 r. z dn. 29 czerwca 2020 r. (plik pdf 384 kb)
Załącznik nr 14 do Uchwały 41/2020 r. z dn. 29 czerwca 2020 r (plik pdf  386 kb)
Załącznik nr 15 do Uchwały 41/2020 r. z dn. 29 czerwca 2020 r. (plik pdf 203 kb)
Załącznik nr 16 do Uchwały 41/2020 r. z dn. 29 czerwca 2020 r. (plik pdf 194 kb)
Załącznik nr 17 do Uchwały 41/2020 r. z dn. 29 czerwca 2020 r(plik pdf 233 kb)
Załącznik nr 18 do Uchwały 41/2020 r. z dn. 29 czerwca 2020 r (plik pdf 385 kb)
Załącznik nr 19 do Uchwały 41/2020 r. z dn. 29 czerwca 2020 r (plik pdf 260)
Załącznik nr 20 do Uchwały 41/2020 r. z dn. 29 czerwca 2020 r. (plik pdf 328)
Załącznik nr 21 do Uchwały 41/2020 r. z dn. 29 czerwca 2020 r. (plik pdf 194 kb)
Załącznik nr 22 do Uchwały 41/2020 r. z dn. 29 czerwca 2020 r (plik pdf 291 kb)
Załącznik nr 23 do Uchwały 41/2020 r. z dn. 29 czerwca 2020 r (plik pdf 209 kb)
Załącznik nr 24 do Uchwały 41/2020 r. z dn. 29 czerwca 2020 r. (plik pdf 196 kb)
Załącznik nr 25 do  Uchwały 41/2020 r. z dn. 29 czerwca 2020 r (plik pdf 150 kb)


Regulamin studiów:

Uchwała nr 9/2021 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - plik pdf 187 kb

• Uchwała nr 30/2020 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 27 kwietnia 2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - plik pdf 472 kb

Załącznik do Uchwały nr 30/2020 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - plik pdf - 344 kb.

Informacja dotyczące wysokości opłat dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021:

• Zarządzenie nr 154/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 20 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 31/2020 w sprawie opłat za przeprowadzenie rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021, opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku 2020/2021 oraz zasad płatności za usługi edukacyjne świadczone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym - plik pdf 1 mb


- załącznik (Opłaty za usługi edukacyjne dla studentów oraz zasady płatności za usługi edukacyjne świadczone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny) - plik pdf 144 kb
- załącznik nr 1 (Opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym) - plik pdf 126 kb
- załącznik nr 2 (Opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach stacjonarnych w języku angielskim w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym) - plik pdf 138 kb

- załącznik nr 3 (Opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców w języku polskim na studiach stacjonarnych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym) - plik pdf 153 kb
- załącznik nr 4 (Opłaty roczne stanowiące podstawę do wyliczenia opłaty za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym z powodu niezadowalających wyników w nauce) - plik pdf 156 kb

- załącznik nr 5 (Wniosek o rozłożenie opłat na raty - WZÓR) - plik pdf 114 kb
- załącznik nr 6 (Wniosek o zwolnienie z opłaty - WZÓR) - plik pdf 77kb

- załącznik nr 7  (wniosek o zwrot opłaty) 119 kb

• Zarządzenie nr 136 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie obniżenia opłat za studia niestacjonarne prowadzone w języku polskim, opłat od cudzoziemców za studia stacjonarne prowadzone w języku polskim oraz opłat za studia stacjonarne prowadzone w jezyku angielskim - plik pdf 1,1 MB

Zał 1 do Zarządzenia nr 136 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 1 lipca 2020 - plik pdf 1 mb
Zał 2 do Zarządzenia nr 136 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 1 lipca 2020 - plik pdf 933kb
Zał.3 Zarządzenia nr 136 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 1 lipca 2020 - plik pdfZarządzenia nr 136 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 1 lipca 2020 - plik pdf 1,2 mb


• Zarządzenie nr 88 Rektora z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie opłat za przeprowadzenie rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/ 2021, opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021 oraz zasad płatności za usługi edukacyjne świadczone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym - plik pdf 0, 98 mb

Załącznik do Zarządzenia nr 88 Rektora z dnia 15 maja 2020 r. - plik pdf 60 kb

• Zarządzenie nr 31/2020 Rektora w sprawie opłat za przeprowadzenie rekrutacji na rok akademicki2020/2021 oraz zasad odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym  - plik pdf 116 kb

Zał. nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 31.2020 z dnia 26 lutego 2020 -plik pdf 89 kb
Zał. nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 31.2020 z dnia 26 lutego 2020- plik pdf 269 kb
Zał. nr 1 do Zał. nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 31.2020 z dnia 26 lutego 2020- plik pdf 146 kb
Zał. nr 2 do Zał. nr. 2 do Zarządzenia Rektora nr 31.2020 z dnia 26 lutego 2020 - plik pdf 156 kb
Zał. nr 3  do Zał. nr. 2 do Zarządzenia Rektora nr 31.2020 z dnia 26 lutego 2020 - plik pdf 191 kb
Zał. nr 4 do Zał. nr. 2 do Zarządzenia Rektora nr 31.2020 z dnia 26 lutego 2020 - plik pdf 185 kb
Zał. nr 5 do Zał. nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 31.2020 z dnia 26 lutego 2020 - plik pdf 89 kb
Zał.  nr 6 do Zał. nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 31.2020 z dnia 26 lutego 2020 - plik pdf 110 kb
Zał. nr 7 do Zał. nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 31.2020 z dnia 26 lutego 2020- plik pdf 107 kb


Informacja dotyczące wysokości opłat dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022:

Zarządzenia Rektora nr 298/2020 w sprawie opłat za przeprowadzenie rekrutacji na studia na rok akademicki 2021/2022, opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku 2021/2022 oraz zasad płatności za usługi edukacyjne świadczone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym - plik pdf 351 kb


Regulamin świadczeń dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


 • Zarządzenie Nr 121/2019 Rektora WUM z dnia 30.09.2019 - 236 KB

Załacznik Nr 1 do  Zarzadzenia Rektora WUM  Nr. 121/2019 Rektora WUM z dnia 30.09.2019 - 478 KB

Wykaz organizacji studenckich (plik pdf 186 KB)Opublikował: Anna Lisicka
Publikacja dnia: 01.07.2021
Podpisał: Katarzyna Zielińska Szmaus
Dokument z dnia: 01.07.2021
Dokument oglądany razy: 2 042