bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

21. Współpraca w ramach projektów


Ogłoszenie o otwartym naborze Konsorcjanta do wspólnego opracowania i realizacji projektu w ramach konkursu na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób rzadkich ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych (konkurs nr ABM/2021/1)

1. Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza otwarty nabór na członka konsorcjum w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt. „Wieloośrodkowe badanie 2 fazy oceniające bezpieczeństwo i skuteczność skojarzenia sargramostimu ze schematem D-VCD (daratumumab, bortezomib, cyklofosfamid, deksametazon) u nieleczonych pacjentów z amyloidozą łańcuchów lekkich” w ramach konkursu na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób rzadkich nr ABM/2021/1 ogłoszonego przez Agencję Badań Klinicznych.
2. Projekt będzie realizowany na podstawie umowy konsorcjum zawartej pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym (Liderem konsorcjum) oraz konsorcjantem, wybranym w trybie konkursu, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.
3. Niniejsze ogłoszenie wraz z Regulaminem otwartego naboru Konsorcjanta oraz załącznikami zostało zamieszczone na stronie internetowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: http://bip.wum.edu.pl/
4. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu naboru.
5. Oferty należy przesyłać w terminie od 05.03.2021 r. do 19.03.2021 r., za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: awn@wum.edu.pl wpisując w temacie wiadomości: „Nabór konsorcjanta do projektu SAGRAMOSTIM – ABM/2021/1”.
6. Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).
7. Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować drogą elektroniczną na e-mail: awn@wum.edu.pl w terminie do dnia 19.03.2021 do godz.12.00.

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Regulamin otwartego naboru Konsorcjanta - plik pdf 2,3 kb
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy plik word 62 kb
Załącznik nr 3 - Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych -plik pdf 205 kb
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych. 206 kb

Wersje edytowalne załączników dostępne są na stronie https://pnitt.wum.edu.pl/aktualne-postepowania 

Zawiadomienie o wyborze Konsorcjanta_AWN_01_ABM_1_2021


Ogłoszenie o otwartym naborze Konsorcjanta do wspólnego opracowania i realizacji projektu w ramach konkursu na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób rzadkich ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych (konkurs nr ABM/2021/1)

1. Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza otwarty nabór na członka konsorcjum w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt. „Ocena skuteczności przeciwnowotworowej szczepionki, opartej o wirus krowianki MVA zawierający antygeny ludzkiego wirusa cytomegalii CMV, w badaniu klinicznym z udziałem pacjentów z glejakiem złośliwym” w ramach konkursu na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób rzadkich nr ABM/2021/1 ogłoszonego przez Agencję Badań Klinicznych.
2. Projekt będzie realizowany na podstawie umowy konsorcjum zawartej pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym (Liderem konsorcjum) oraz konsorcjantem, wybranym w trybie naboru, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.
3. Niniejsze ogłoszenie wraz z Regulaminem otwartego naboru Konsorcjanta oraz załącznikami zostało zamieszczone na stronie internetowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: http://bip.wum.edu.pl/
4. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu naboru.
5. Oferty należy przesyłać w terminie od 08.03.2021 r. do 22.03.2021 r., za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: awn@wum.edu.pl wpisując w temacie wiadomości: „Nabór konsorcjanta do projektu szczepionka przeciwnowotworowa – ABM/2021/1”.
6. Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).
7. Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować drogą elektroniczną na e-mail: awn@wum.edu.pl w terminie do dnia 22.03.2021 r. do godz.12.00.

Załączniki:
Załącznik nr 1 Regulamin otwartego naboru Konsorcjanta - plik PDF_4 MB
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy - plik PDF_403 kb
Załącznik nr 3 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych - plik PDF_410 kb
Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - plik PDF_415 kb

Wersje edytowalne załączników dostępne są na stronie https://pnitt.wum.edu.pl/aktualne-postepowaniaOpublikował: Agnieszka Stępień
Publikacja dnia: 23.03.2021
Podpisał: Anetta Pszczołowska
Dokument z dnia: 23.03.2021
Dokument oglądany razy: 986