bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.02.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja informacji

4. Struktura organizacyjna

4.1 Regulamin Organizacyjny WUM - Regulamin - plik pdf, 983KB,

zmieniony zarządzeniami:
- nr 7/2021 Rektora WUM z dnia 8.01.2021 r.
- nr 31/2021 Rektora WUM z dnia 29.01.2021 r.
- nr 35/2021 Rektora WUM z dnia 3.02.2021 r.
- nr 39/2021 Rektora WUM z dnia 5.02.2021 r.
- nr 51/2021 Rektora WUM z dnia 12.02.2021 r.


- załącznik 1 - plik pdf 85 KB  (Schemat organizacyjny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)
- załącznik 2 - plik pdf 55,3 KB (Schemat organizacyjny jednostek podporządkowanych bezpośrednio Rektorowi)
- załącznik 3 - plik pdf 58,9 KB (schemat organizacyjny jednostek podporządkowanych Prorektorowi ds. Studenckich i Kształcenia)
- załącznik 4 - plik 62,7 KB (Schemat organizacyjny jednostek podporządkowanych Prorektorowi ds. Nauki i Transferu Technologii)
- załącznik 4a  - plik pdf  83 KB (Schemat organizacyjny Biblioteki Uczelnianej)
- załącznik 5 - plik pdf 52,1 KB (Schemat organizacyjny jednostek podporządkowanych Prorektorowi ds. Personalnych i Organizacyjnych)
- załącznik 6-   plik pdf 88KB (Schemat organizacyjny jednostek podporządkowanych Prorektorowi ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju)
- załącznik 7  - plik pdf 293 KB (Wykaz jednostek podporządkowanych Dziekanom i pozostałych jednostek wraz z danymi teleadresowymi - zostanie wprowadzony odrębnym zarządzeniem Rektora)
- załącznik 8 -  plik pdf 84,6 KB (Schemat organizacyjny jednostek podporządkowanych Kanclerzowi)


4.2 Jednostki wchodzące w skład struktury organizacyjnej Uczelni:

4.2.1 Jednostki organizacyjne – Wydziały:

 • Wydział Lekarski
 • Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
 • Wydział Farmaceutyczny
 • Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Wydział Medyczny

4.2.2 Jednostki organizacyjne ogólnouczelniane:

 • - Centrum Kształcenia Podyplomowego
 • - Szkoła Doktorska
 • - Uczelniane Studium Doktoranckie
 • - Centrum Symulacji Medycznych
 • - Biuro CEPT
 • - Centrum Badań Przedklinicznych
 • - Centrum Transferu Technologii
 • - Centralne Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych
 • - Laboratorium Badawcze - Bank Komórek WUM
 • - Biblioteka Uczelniana
 • - Muzeum Historii Medycyny
 • - Studium Komunikacji Medycznej
 • - Studium Języków Obcych
 • - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 • - Studium Historii Medycyny
 • - Studium Medycyny Molekularneji
 •  -Chór i Orkiestra WUM
 •  - Biuro Karier
 • - Archiwum
 • - Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne
 • - inne jednostki prowadzące działalność badawczą lub dydaktyczną, w szczególności centra, pracownie, laboratoria

4.2.3 Jednostki prowadzące działalność pomocniczą o charakterze doświadczalnym, gospodarczym lub usługowym, w ramach wydziałów:

 •   Centralne Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych
 •   Inne jednostki, typu pracownie, laboratoria

4.2.4 Jednostki organizacyjne wchodzące w skład Wydziałów: katedry, kliniki, zakłady, centra, pracownie, laboratoria.

Wykaz jednostek - plik pdf 389 KB KB

4.2.5 Jednostki organizacyjne prowadzące działalność administracyjną:

1) w ramach wydziałów - jako jednostki administracji wydziałowej:
a. dziekanaty,
b. oddziały dziekanatów;

2) jako jednostki administracji centralnej:
a. centra,
b. piony,
c. działy,
d. biura,
e. sekcje,
f. sekretariaty;

3) jako jednostki administracji centralnej o charakterze ogólnouczelnianym, wskazane w §101 Statutu:
a. Biuro Karier,
b. Archiwum,
c. Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne

4.2.6 Jednostki, dla których Warszawski Uniwersytet Medyczny jest podmiotem tworzącym.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (ul. Banacha 1a)
Szpital Kliniczny im. Księżnej Anny Mazowieckiej (ul. Karowa 2)
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny (ul. Sierakowskiego 13)Opublikował: Anna Lisicka
Publikacja dnia: 17.02.2021
Podpisał: Wiktor Włostowski
Dokument z dnia: 17.02.2021
Dokument oglądany razy: 15 474