bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 05.10.2009, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie linków

4. Struktura organizacyjna

4.1 Regulamin Organizacyjny WUM - załącznik

4.2 Jednostki wchodzące w skład struktury organizacyjnej Uczelni:

4.2.1 Podstawowe jednostki organizacyjne - Wydziały.

 • I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii
 • II Wydział Lekarski z Odziałem Nauczania w Języku Angielskim i Odziałem Fizjoterapii
 • Wydział Farmaceutyczny z Odziałem Analityki Medycznej
 • Wydział Nauki o Zdrowiu z Odziałem Pielęgniarstwa,Odziałem Zdrowia Publicznego i Oddziałem Dietetyki

4.2.2 Jednostki ogólnouczelniane, w tym jednostki zwane studiami (studium).

 • Centrum Kształcenia Podyplomowego
 • Studium Medycyny Katastrof
 • Studium Jezyków Obcych
 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Studium Medycyny Molekularnej
 • Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT)
 • Centrum Epigenetyki Wieku Podeszłego (EDEN)

4.2.3 Jednostki organizacyjne Wydziałów: instytuty, katedry, kliniki, zakłady, zespoły badawcze i dydaktyczne - wykaz jednostek wydziałowych.

4.2.4 Jednostki systemu biblioteczno-informacyjnego - schemat systemu biblioteczno-informacyjnego

4.2.5 Jednostki, dla których Warszawski Uniwersytet Medyczny jest organem założycielskim.

 • Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny (ul. Banacha 1)
 • Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus Centrum Leczenia Obrażeń (ul. Lindleya 4)
 • Szpital Kliniczny im. Księżnej Anny Mazowieckiej (ul. Karowa 2)
 • Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny (ul. Marszałkowska 24, ul. Działdowska 1/3)
 • Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny (ul. Sierakowskiego 13)

4.2.6 Jednostki organizacyjne administracji - schemat organizacyjny administracji centralnejOpublikował: Anna Lisicka
Publikacja dnia: 05.10.2009
Podpisał: Anna Lisicka
Dokument z dnia: 05.10.2009
Dokument oglądany razy: 512