bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 31.12.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja informacji

7. Studenci

Uchwała rekrutacyjna:


• Uchwała nr 41/2020 Senatu z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie: ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu prowadzenia rekrutacji na pierwszym rok studiów w roku akademickim 2021/2022 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym - plik pdf 170 kb

Załącznik do Uchwały 41/2020 r. z dn. 29 czerwca 2020 r. (plik pdf 213 kb Kb)
Załącznik nr 1 do Uchwały 41/2020 r. z dn. 29 czerwca 2020 r. (plik pdf 118 kb)
Załącznik nr 2 do Uchwały 41/2020 r. z dn. 29 czerwca 2020 r. (plik pdf 193 kb)
Załącznik nr 3 do Uchwały 41/2020 r. z dn. 29 czerwca 2020 r. (plik pdf 266 kb)
Załącznik nr 4 do Uchwały 41/2020 r. z dn. 29 czerwca 2020 r. (plik pdf 380 kb )
Załącznik nr 5 do Uchwały 41/2020 r. z dn. 29 czerwca 2020 r. (plik pdf 172 kb )
Załącznik nr 6 do Uchwały 41/2020 r. z dn. 29 czerwca 2020 r (plik pdf 198 kb)
Załącznik nr 7 do Uchwały 41/2020 r. z dn. 29 czerwca 2020 r (plik pdf 191 kb)
Załącznik nr 8 do Uchwały 41/2020 r. z dn. 29 czerwca 2020 r. (plik pdf 192 kb)
Załącznik nr 9 do Uchwały 41/2020 r. z dn. 29 czerwca 2020 r. (plik pdf 195 kb)
Załącznik nr 10 do Uchwały 41/2020 r. z dn. 29 czerwca 2020 r. (plik pdf 196kb)
Załącznik nr 11 do Uchwały 41/2020 r. z dn. 29 czerwca 2020 r. (plik pdf 196)
Załącznik nr 12 do Uchwały 41/2020 r. z dn. 29 czerwca 2020 r (plik pdf 202 kb)
Załącznik nr 13 do Uchwały 41/2020 r. z dn. 29 czerwca 2020 r. (plik pdf 384 kb)
Załącznik nr 14 do Uchwały 41/2020 r. z dn. 29 czerwca 2020 r (plik pdf  386 kb)
Załącznik nr 15 do Uchwały 41/2020 r. z dn. 29 czerwca 2020 r. (plik pdf 203 kb)
Załącznik nr 16 do Uchwały 41/2020 r. z dn. 29 czerwca 2020 r. (plik pdf 194 kb)
Załącznik nr 17 do Uchwały 41/2020 r. z dn. 29 czerwca 2020 r(plik pdf 233 kb)
Załącznik nr 18 do Uchwały 41/2020 r. z dn. 29 czerwca 2020 r (plik pdf 385 kb)
Załącznik nr 19 do Uchwały 41/2020 r. z dn. 29 czerwca 2020 r (plik pdf 260)
Załącznik nr 20 do Uchwały 41/2020 r. z dn. 29 czerwca 2020 r. (plik pdf 328)
Załącznik nr 21 do Uchwały 41/2020 r. z dn. 29 czerwca 2020 r. (plik pdf 194 kb)
Załącznik nr 22 do Uchwały 41/2020 r. z dn. 29 czerwca 2020 r (plik pdf 291 kb)
Załącznik nr 23 do Uchwały 41/2020 r. z dn. 29 czerwca 2020 r (plik pdf 209 kb)
Załącznik nr 24 do Uchwały 41/2020 r. z dn. 29 czerwca 2020 r. (plik pdf 196 kb)
Załącznik nr 25 do  Uchwały 41/2020 r. z dn. 29 czerwca 2020 r (plik pdf 150 kb)

• Uchwała nr 53/2019 Senatu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Załącznik do Uchwały 53/2019 r. z dn. 24 czerwca 2019 r. (plik pdf 1004 Kb)
Załącznik nr 1 do Uchwały 53/2019 r. z dn. 24 czerwca 2019 r. (plik pdf 109 kb)
Załącznik nr 2 do Uchwały 53/2019 r. z dn. 24 czerwca 2019 r. (plik pdf 1 MB)
Załącznik nr 3 do Uchwały 53/2019 r. z dn. 24 czerwca 2019 r. (plik pdf 101kb)
Załącznik nr 4 do Uchwały 53/2019 r. z dn. 24 czerwca 2019 r. (plik pdf 1 MB)
Załącznik nr 5 do Uchwały 53/2019 r. z dn. 24 czerwca 2019 r. (plik pdf 98 kb)
Załącznik nr 6 do Uchwały 53/2019 r. z dn. 24 czerwca 2019 r. (plik pdf 122 kb)
Załącznik nr 7 do Uchwały 53/2019 r. z dn. 24 czerwca 2019 r. (plik pdf 1 MB)
Załącznik nr 8 do Uchwały 53/2019 r. z dn. 24 czerwca 2019 r. (plik pdf 1 MB)
Załącznik nr 9 do Uchwały 53/2019 r. z dn. 24 czerwca 2019 r. (plik pdf 105 kb)
Załącznik nr 10 do Uchwały 53/2019 r. z dn. 24 czerwca 2019 r. (plik pdf 1 MB)
Załącznik nr 11 do Uchwały 53/2019 r. z dn. 24 czerwca 2019 r. (plik pdf 1 MB)
Załącznik nr 12 do Uchwały 53/2019 r. z dn. 24 czerwca 2019 r. (plik pdf 136 kb)
Załącznik nr 13 do Uchwały 53/2019 r. z dn. 24 czerwca 2019 r. (plik pdf 956 kb)
Załącznik nr 14 do Uchwały 53/2019 r. z dn. 24 czerwca 2019 r. (plik pdf 2 MB)
Załącznik nr 15 do Uchwały 53/2019 r. z dn. 24 czerwca 2019 r. (plik pdf 1 MB)
Załącznik nr 16 do Uchwały 53/2019 r. z dn. 24 czerwca 2019 r. (plik pdf 172 kb)
Załącznik nr 17 do Uchwały 53/2019 r. z dn. 24 czerwca 2019 r. (plik pdf 130 kb)
Załącznik nr 18 do Uchwały 53/2019 r. z dn. 24 czerwca 2019 r. (plik pdf 106 kb)
Załącznik nr 19 do Uchwały 53/2019 r. z dn. 24 czerwca 2019 r. (plik pdf 2 MB)
Załącznik nr 20 do Uchwały 53/2019 r. z dn. 24 czerwca 2019 r. (plik pdf 2 MB)
Załącznik nr 21 do Uchwały 53/2019 r. z dn. 24 czerwca 2019 r. (plik pdf 292 kb)
Załącznik nr 22 do Uchwały 53/2019 r. z dn. 24 czerwca 2019 r. (plik pdf 128 kb)
Załącznik nr 23 do Uchwały 53/2019 r. z dn. 24 czerwca 2019 r. (plik pdf 147 kb)
Załącznik nr 24 do Uchwały 53/2019 r. z dn. 24 czerwca 2019 r. (plik pdf 79kb)

• Uchwała nr 65/2019 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 23 września 2019 zmieniająca uchwałę nr 53/2019 w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym - plik pdf 94 kb

• Uchwała nr 65A/2019 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 23 września 2019 zmieniająca uchwałę nr 53/2019 w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym - plik pdf 143kb

• Uchwała  nr 74/2019 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznegoz dnia 21 października 2019 zmieniająca uchwałę nr 53/2019 w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym - plik pdf 615 kb

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 74/2019 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 21 października 2019 - plik pdf 100 kb
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 74/2019 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 21 października 2019 - plik pdf 1,1 mb

 • Uchwała nr 93/2019 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 16 grudnia 2019 zmieniająca uchwałę nr 53/2019 w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym - plik pdf 804 kb 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 93/2019 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 16 grudnia 2019 - plik pdf 1 mb
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 93/2019 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 16 grudnia 2019 - plik pdf 458 kb
Załącznik nr 3 do Uchwały nr 93/2019 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 16 grudnia 2019 - plik pdf 1,4 mb
Załącznik nr 4 do Uchwały nr 93/2019 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 16 grudnia 2019 - plik pdf 1,6 mb
Załącznik nr 5 do Uchwały nr 93/2019 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 16 grudnia 2019 - plik pdf 1,7 mb
Załącznik nr 6 do Uchwały nr 93/2019 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 16grudnia 2019 - plik pdf 1,8 mb

• Uchwała nr 26 Senatu Warszawskiego uniwersytetu Medycznego z dnia 30 marca 2020 zmieniająca uchwałę nr 53 w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym - plik pdf 1,1 mb

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26/2020 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 30 marca 2020 r. plik pdf 586 mb
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 26/2020 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 30 marca 2020 r - plik pdf 96 kb

• Uchwała nr 27 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 27 kwietnia 2020 zmieniająca uchwałę nr 53 w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym - plik pdf 708 kb

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 27/2020 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 27 kwietnia 2020 - plik pdf 474 kb

• Uchwała nr 34 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  z dnia 25 maja 2020r. zmieniająca uchwałę nr 53 w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym - plik pdf - 5, 8 mb

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 34 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 maja 2020r. - plik pdf 123 kb
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 34 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 maja 2020r. - plik pdf 1,5 mb
Załącznik nr 3  do Uchwały nr 34 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 maja 2020r. - plik pdf 117 kb
Załącznik nr 4 do Uchwały nr 34 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 maja 2020r. - plik pdf 147 kb
Załącznik nr 5 do Uchwały nr 34 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 maja 2020r. - plik pdf 1.2 mb
Załącznik nr 6 do Uchwały nr 34 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 maja 2020r. - plik pdf 139 kb
Załącznik nr 7 do Uchwały nr 34 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 maja 2020r. - plik pdf 162 kb
Załącznik nr 8 do Uchwały nr 34 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 maja 2020r. - plik pdf 1,2 MB
Załącznik nr 9 do Uchwały nr 34 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 maja 2020r. - plik pdf 2,1 mb
Załącznik nr 10 do Uchwały nr 34 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 maja 2020r. - plik pdf 121 kb
Załącznik nr 11 do Uchwały nr 34 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 maja 2020r. - plik pdf 1 mb
Załącznik nr 12 do Uchwały nr 34 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 maja 2020r. - plik pdf 183 kb
Załącznik nr 13 do Uchwały nr 34 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 maja 2020r. - plik pdf 104 kb


Regulamin studiów:

• Uchwała nr 30/2020 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 27 kwietnia 2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - plik pdf 472 kb

Załącznik do Uchwały nr 30/2020 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - plik pdf - 344 kb.

• Uchwała nr 54/2019 Senatu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Załącznik do Uchwały 54/2019 r. z dn. 24 czerwca 2019 r. (plik pdf 847 Kb)

Informacja dotyczące wysokości opłat dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021:

• Zarządzenie nr 154/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 20 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 31/2020 w sprawie opłat za przeprowadzenie rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021, opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku 2020/2021 oraz zasad płatności za usługi edukacyjne świadczone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym - plik pdf 1 mb


- załącznik (Opłaty za usługi edukacyjne dla studentów oraz zasady płatności za usługi edukacyjne świadczone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny) - plik pdf 144 kb
- załącznik nr 1 (Opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym) - plik pdf 126 kb
- załącznik nr 2 (Opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach stacjonarnych w języku angielskim w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym) - plik pdf 138 kb

- załącznik nr 3 (Opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców w języku polskim na studiach stacjonarnych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym) - plik pdf 153 kb
- załącznik nr 4 (Opłaty roczne stanowiące podstawę do wyliczenia opłaty za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym z powodu niezadowalających wyników w nauce) - plik pdf 156 kb

- załącznik nr 5 (Wniosek o rozłożenie opłat na raty - WZÓR) - plik pdf 114 kb
- załącznik nr 6 (Wniosek o zwolnienie z opłaty - WZÓR) - plik pdf 77kb

- załącznik nr 7  (wniosek o zwrot opłaty) 119 kb

• Zarządzenie nr 136 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie obniżenia opłat za studia niestacjonarne prowadzone w języku polskim, opłat od cudzoziemców za studia stacjonarne prowadzone w języku polskim oraz opłat za studia stacjonarne prowadzone w jezyku angielskim - plik pdf 1,1 MB

Zał 1 do Zarządzenia nr 136 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 1 lipca 2020 - plik pdf 1 mb
Zał 2 do Zarządzenia nr 136 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 1 lipca 2020 - plik pdf 933kb
Zał.3 Zarządzenia nr 136 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 1 lipca 2020 - plik pdfZarządzenia nr 136 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 1 lipca 2020 - plik pdf 1,2 mb


• Zarządzenie nr 88 Rektora z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie opłat za przeprowadzenie rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/ 2021, opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021 oraz zasad płatności za usługi edukacyjne świadczone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym - plik pdf 0, 98 mb

Załącznik do Zarządzenia nr 88 Rektora z dnia 15 maja 2020 r. - plik pdf 60 kb

• Zarządzenie nr 31/2020 Rektora w sprawie opłat za przeprowadzenie rekrutacji na rok akademicki2020/2021 oraz zasad odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym  - plik pdf 116 kb

Zał. nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 31.2020 z dnia 26 lutego 2020 -plik pdf 89 kb
Zał. nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 31.2020 z dnia 26 lutego 2020- plik pdf 269 kb
Zał. nr 1 do Zał. nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 31.2020 z dnia 26 lutego 2020- plik pdf 146 kb
Zał. nr 2 do Zał. nr. 2 do Zarządzenia Rektora nr 31.2020 z dnia 26 lutego 2020 - plik pdf 156 kb
Zał. nr 3  do Zał. nr. 2 do Zarządzenia Rektora nr 31.2020 z dnia 26 lutego 2020 - plik pdf 191 kb
Zał. nr 4 do Zał. nr. 2 do Zarządzenia Rektora nr 31.2020 z dnia 26 lutego 2020 - plik pdf 185 kb
Zał. nr 5 do Zał. nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 31.2020 z dnia 26 lutego 2020 - plik pdf 89 kb
Zał.  nr 6 do Zał. nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 31.2020 z dnia 26 lutego 2020 - plik pdf 110 kb
Zał. nr 7 do Zał. nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 31.2020 z dnia 26 lutego 2020- plik pdf 107 kb


Informacja dotyczące wysokości opłat dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022:

Zarządzenia Rektora nr 298/2020 w sprawie opłat za przeprowadzenie rekrutacji na studia na rok akademicki 2021/2022, opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku 2021/2022 oraz zasad płatności za usługi edukacyjne świadczone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym - plik pdf 351 kb


Regulamin świadczeń dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


 • Zarządzenie Nr 121/2019 Rektora WUM z dnia 30.09.2019 - 236 KB

Załacznik Nr 1 do  Zarzadzenia Rektora WUM  Nr. 121/2019 Rektora WUM z dnia 30.09.2019 - 478 KB

Wykaz organizacji studenckich (plik pdf 101KB)Opublikował: Agnieszka Stępień
Publikacja dnia: 31.12.2020
Podpisał: Dorota Szmaus
Dokument z dnia: 31.12.2020
Dokument oglądany razy: 1 680