bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

3.1 Liczba pracowników

3.1 Liczba pracowników (stan na 30.09.2020)
• ogółem: 2853
• nauczycieli akademickich: 1738
• profesorów tytularnych: 173
• doktorów habilitowanych: 281; w tym zatrudnionych na stanowisku:
profesora uczelni: 2
adiunkta: 277
asystenta: 2
• doktorów: 797; w tym zatrudnionych na stanowisku:
adiunkta: 588
asystenta: 200
starszego wykładowcy: 1
lektora: 8
instruktora: 0
• bez stopnia naukowego: 487; w tym zatrudnionych na stanowisku:
asystenta: 480
lektora: 3
instruktora: 4
Opublikował: Anna Lisicka
Publikacja dnia: 08.10.2020
Podpisał: Agata Golon
Dokument z dnia: 07.10.2020
Dokument oglądany razy: 5 484